Oslo Poesifestival 2010

Attack on poetry
«Opplesningen [kan bli] betraktet som radikalt "dårlig teater".[...] det vil si, fravær av effekter, drama og dynamikk, slik det går særlig tydelig fram av en bestemt minimalistisk – anti-ekspressiv – lesemåte. Jeg fristes til å kalle denne lesemåten anti-performativ for å antyde at det dreier seg om en retorisk (i den stilistiske betydningen "anti-retorisk") strategi uten å gi inntrykk av at det er et dårligere framføringsmessig valg enn den mest "teatralske" opplesningen. (John Cages opplesninger er et godt eksempel på denne lesemåten.).»

Den tidligere L=A=N=G=U=A=G=E-redaktøren Charles Bernstein er en teoretisk skarp teoretiker og en vittig poet, og omvendt. Fredag 23. foreleser han under Oslo poesifestival om poesiopplesing og nærlytting.

Se Bernstein i dette klippet holde en sekstisekunders forelesning om hva som gjør et dikt til et dikt for å få en forsmak. .Før forelesningen introduserer norsk-franske lyd/tekst-poeten Caroline Bergvall, som også er en god venn av Bernstein.