Program

Torsdag 04. sep.

Fredag 05. sep.

Lørdag 06. sep.

Søndag 07. sep.

Open workshop Dysfluency as corporal, social and political act

På Cafeteatret, lørdag 06. september kl 11.00 – 15.00

Dysfluent speech is often perceived as deceptive or ‘lying-speech’. How do the power structures (these regimes of fluency) want us to speak? Even at Guantanamo bay? How can we as poets make a language for how we speak?
Jordan Scott (CA) on the stutter and how we can write about our mouths (our voice) in ways that engage with the physiological bifurcations of our bodies and how we can explore endurance as performance. Påmelding til cliff@nordicblacktheatre.no

Deltakere:

Jordan Scott (CA) is the author of Silt, which was nominated for the Dorothy Livesay Poetry Prize, and Blert. Blert was adapted into a short film for Bravo! and was the subject of an online interactive documentary commissioned by the National Film Board of Canada. In Blert, Jordan Scott has taken a lifetime of stuttering and turned it to audacious advantage. Scitt recreates his experience of language as a resistant physical medium—where every vowel and consonant must be traversed, claimed, made audible by non-stop bodily effort. And for the non-stuttering reader, the effect is boggling. As the initial disorientation begins to clear, our familiar relation to words is both dislocated and clarified. In the summer of 2009, poets Stephen Colls and Jordan Scott treavelled to five distinct ecosystems in British Columbia, leaving a single copy of Darwins On the origin of Species to decay for a year in each remote outdoor location. A year later the texts were retrieved, photographed and documented, and worked into Decomp, an extended photo-essay and prose poem. The poets allowed nature to make “selections” from Darwins text, via decomposition. Each distinctive ecosystem offered a different “reading” of (and through) the rotting book´s pages. As evolution works, in Timothy Morton´s words, through constant rewriting of the DNA sequence,” so the poets found themselves faced with a constantly rewritten Darwin. The final text is “made up of all kinds of viral code insertions so you can´t tell whichs bit is original. Through colorful photo reproductions and prose meditations on their found texts, Collis and Scott have produced a work that moveds beyond the typical dualism of nature and writing – dualisms still active in Darwins own book.

Jordan deltar også med opplesning på Ibsenmuseet, lørdag 06. september kl 19.30 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Mestermøte

På Litteraturhuset, fredag 05. september kl 21.00

Programleder: Mette Karlsvik.

Deltakere:

Torild Wardenær (NO) (1951) er en norsk forfatter og lyriker. Hun debuterte i 1994 med diktsamlingen “I pionertiden” etterfulgt av åtte bemerkelsesverdige samlinger, den siste “Passord: Kairos” i 2013. Wardenær har også skrevet dramatikk, blant annet for Teater Ibsen (“Drømme-Kasper”) i 1999, og hun har skrevet en rekke essays og artikler. Hun har gjendiktet engelsk og amerikansk litteratur, blant annet en fyldig gjendiktning av den amerikanske poeten James Tate, og hun er selv gjendiktet til en rekke språk og publisert i USA og Frankrike. Hun har samarbeidet med musikere og billedkunstnere, senest i det omfattende landskapskunstprosjektet “Stavanger Europeisk Kulturby 2008″. Wardenær er cand. philol. i litteraturvitenskap og har også pedagogisk utdanning. Hun har undervist ved forfatterutdanningene i Bergen, Bø og Tromsø. Torild Wardenær har mottatt litterære priser, legater og stipend, blant annet Herman Wildenveys Poesipris, Halldis Moren Vesaas prisen og Doblougprisen i 2014. Hun har vært nominert til Brageprisen for bøkene “null komma to lux” (1995) og “psi” (2007).


Torild deltar også med konsert på Ibsenmuseet, lørdag 6. september kl 20.30.


Øyvind Rimbereid (NO) (1966) debuterte som forfattar med novellesamlinga “Det har begynt” i 1993. Han skreiv to prosabøker til før han debuterte som lyrkar. Og det er som lyrikar at mange kjenner og har gitt åtgaum til Rimbereid. Han var lenge forfattaranes forfattar – som poetanes poet, og som læraren for skriveelevar ved forfattarutdanninga i Bergen. Bergens-bladet “Vagant” skreiv, på leiarplass, dette: “Tanken om å skulle etterspørre en kulturelt enhetlig og avgrensbar norsk identitet fremstår i møte med Øyvind Rimbereids Solaris korrigert som en fantasme med forlorent preg – eller som en regressiv fantasi.” Sidan då har Rimbereid vore nominert til Nordisk Råds litteraturpris to gongar, og på den, og gjennom andre formidlingskanalar, vore mykje spreidd til lesarar Norden og verda rundt.


Tone Hødnebø (NO) (1962) er ein poet, gjendiktar og skrivelærar, som er, ved sida av sitt eige prisløna forfattarskap, særleg kjent for arbeidet med Emily Dickinsons lyrikk. «Lille, skitne hjerte» er blant diktsamlingane som Hødnebø har dikta etter Dickinson. Som skrivelærar, har Hødnebø utdanna forfattarar frå Skrivekunstakademiet i Hordaland, og Litterær Gestaltning i Göteborg. Trass i at ho er ein ettertrakta skrivelærar, har Hødnebø hegna om eigen skrivepraksis, og har, som ein av eit lite utval poetar, fått Garantiinntekt frå Staten. Ho har elles vore Festspeldiktar (Bergen), og fått prisar som Sult – og Doblougprisen.


Panel discussion Body-knowledge and Aesthetics

På Litteraturhuset, kjelleren, lørdag 06. september kl 13.00

With professor of Biosemiotics Jesper Hoffmeyer (DK) and professor of Literature Drude von der Fehr (NO): What does a body know and how can we access or articulate this knowledge? What can humanities learn from biology and biosemiotics in this respect – and vice versa?

Moderator: Elisabeth Friis (DK), editor of Kritik.

Deltakere:

Jesper Hoffmeyer (DK) (1942) er professor emeritus på det biologiske institutt ved Universitetet i København og en ledende figur innenfor biosemiotikken.

Hoffmeyer beskriver hvordan han på 60 og 70-tallet ble trukket inn i det intellektuelle oppbruddet i epokens universitetsliv. Her begynte han å stille en rekke spørsmål om naturvitenskapens funksjon og indre struktur. Dette har kommet til å prege hans vitenskapelige arbeid som til å begynne med var innenfor biokjemien, men som senere har vendt seg mer mot filosofiske, historiske og samfunnsmessige aspekter i biologien.

I de siste 25 år har Hoffmeyer undervist i biologiens vitenskapsteori, i tillegg til å konsentrere seg om metadisiplinen; biosemiotikk. Med sin forskning i dette feltet blandet med teoretisk biologi har Hoffmeyer gitt ut en rekke bøker og artikler. Blant annet Biosemiotikk: en afhandling om livets tegn og tegnenes liv som ble gitt ut i 2005. Eller Overfladens dyb: Da kroppen blev psykisk fra 2012. For i et slags grenseland mellom natur, psyke og tanke utforsker Hoffmeyer biosemiotikkens grunnleggende idé at livssfæren er gjennomtrengt av tegnprosesser og betydningsskaping.


Drude von der Fehr (NO) (1945) er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

I von der Fehrs forskning brukes semiotikken og dens tegnteori som analyseverktøy for å utforske møtet mellom det humanistiske og naturvitenskapelige. Med faglige kompetanseområder i humanistisk sykdoms – og helseforskning, samtidsdramatikk, semiotikk og litteraturvitenskapens møte med biologi og postmoderne teologi har von der Fehr utgitt en rekke artikler de siste årene.

I 2008 ga von der Fehr ut boka Når kroppen tenker som presenterer erfaringer av kroppen som tenkende blandet med semiotiske tegnteorier. Mellom det personlige og det teoretiske skaper hun et rom for å la humanistiske og naturvitenskapelige forskningsfelt møtes på tvers av faggrensene.

Nylig har von der Fehr sammen med andre akademikere ledet bokprosjektet Den levende kroppen. Et samarbeid mellom estetiske fag, biologi og teologi. En rekke spørsmål blir stilt ved humanvitenskapenes oppfatning av kroppen, de ulike kulturers forståelse av det menneskelige og skillet mellom det vitenskapelige og funksjonelle ved kroppen utdypes…


Elisabeth Friis (DK) (1976) er universitetslektor ved Lunds universitet og kritiker. Friis har disputert to ganger. Hun har en magistergrad om fortolkningen av Orfeus-myten til og med den modernistiske poesien og en phd-avhandling med titlen Mytens æstetik som handler om Orfeus-motivet hos Gerard de Neval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke. Friis forsker fortsatt i poetiske former fra antikken til i dag. Hennes seneste bok handler om det erotiske formspråket i den arkaiske diktning mens hennes siste forskningsprosjekt handler om antromorfismer og det motsatte – i et bredt litteraturhistorisk perspektiv. Sammen med den forfatteren Ursula Andkjær Olsen redigerer hun det danske tidsskriftet Kritik.

Elisabeth deltar også med foredrag på Litteraturhuset, fredag 05. september kl 19.15.


Forelesning Økokritiske tendenser i nordisk samtidsdigtning

På Litteraturhuset, fredag 05. september kl 19.15

Elisabeth Friis (DK) nærleser forfattere som Kristin Berget, Aasta Olivia Nordenhof og Katarina Frostenson.

Deltakere:

Elisabeth Friis (DK) (1976) er universitetslektor ved Lunds universitet og kritiker. Friis har disputert to ganger. Hun har en magistergrad om fortolkningen av Orfeus-myten til og med den modernistiske poesien og en phd-avhandling med titlen Mytens æstetik som handler om Orfeus-motivet hos Gerard de Neval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke. Friis forsker fortsatt i poetiske former fra antikken til i dag. Hennes seneste bok handler om det erotiske formspråket i den arkaiske diktning mens hennes siste forskningsprosjekt handler om antromorfismer og det motsatte – i et bredt litteraturhistorisk perspektiv. Sammen med den forfatteren Ursula Andkjær Olsen redigerer hun det danske tidsskriftet Kritik.


Elisabeth deltar også som moderator i samtalen Body-knowledge and Aesthetics i kjelleren på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 13.00.


BILLETTER: Oslo internasjonale poesifestival 4. – 7. september 2014

Litteraturhuset, Kunstnernes Hus, Ibsenmuseet og Caféteatret, 04. – 07. september 2014

Oslo internasjonale poesifestival presenterer:

POESI OG NATURVITENSKAP
4. - 7. september 2014

Dagspass: 100,- Festivalpass: 350,-

Billetter kan kjøpes i døra en halvtime før arrangementene begynner og utover dagen. For billettreservasjon skriv en e-post til oslopoesi@gmail.com merket med “Billetter”.

Prologue a short history of either or (a dualogue)

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.15

Prologue: a short history of either or (a dualogue) outlines the dualistic ontologies in Western philosophy according to German-Jewish philosopher Hans Jonas (1903–1993). Jonas holds that it is above all this dualism that throughout history has split apart God and the world, body and spirit, man and nature, and the meeting of Athens and Jerusalem –i.e. the blending of philosophy and Judeo-Christian religion– that have planed the ground for the world’s ecologically disastrous state. The dualogue consists of short dialogues between a.o. body and soul, God and nature, or Jonas and Heidegger.

Deltakere:

Cia Rinne (DSE) (1973) er forfatter, poet og kunstner. I sine verk blander hun ulike språk for å skape konseptuelle og visuelle poetiske uttrykk. Hun bor og arbeider i Berlin.

Rinne er født i Sverige, oppvokst i Tyskland og har bodd 13 år i Finland. Hun har studert filosofi, historie og språk ved Universitetene i Frankfurt, Athen og Helsinki. Rinne er svært språkkyndig og bruker flerspråkligheten aktivt i sitt arbeid. Ett eksempel er det poetiske arbeidet zaroum (2001), en visuell og filosofisk bok inspirert av blant annet Dada og Fluxus, som er skrevet på engelsk, fransk, tysk, gresk, spansk, italiensk og kanskje svensk. Begrepet ”zaroum” henspiller på de russiske futuristenes kunstspråk zaum – en språklig eksperimentering med lydpoesi og lydsymbolisme. Denne diktsamlingen ble senere viderutviklet til det nettbaserte prosjektet archives zaroum (2008), 29 animerte og interaktive dikt presentert på det danske nettstedet avsnitp.dk i samarbeid med Christian Yde Frostholm. I 2009 kom diktsamlingen notes for soloists (OEI Editor), en fortsettelse av Rinnes ”translinguistiske verbivocovisuella zaroumprosjekt”, som gjennom språklige og typografiske forskyvinger kombinerer undersøkelsen av idiomer og klisjeer med filosofiske refleksjoner og ordleker. Boken er utgangspunkt for hennes lydverk sounds for soloists – som ble gjort i samarbeid med danske Sebastian Eskildsen (2010) – og som blant annet har blitt vist på Oslo poesifilm i 2013. Rinne har også i flere sammenhenger gjort sine enkle tegninger og flerspråklige tekster til romlige verk i kombinasjon med ”found objects”, heriblant installasjonen Indices, som ble vist første gang i 2003 i en gammel synagoge i Romania.
Utover skjønnlitterære utgivelser, lydverk og utstillinger, har Rinne arbeidet på dokumentariske prosjekter, blant annet har hun sammen med fotografen Joakim Eskildsen brukt flere år på å følge og dokumentere romanifolkets livsvilkår. Samarbeidsprosjektet resulterte i boken The Roma journeys (2007). Rinne vant ”den smale litteraturpris” Bukdahls Bet i 2010.


Forelesning Romantikk og poesi

På Litteraturhuset, kjelleren, lørdag 06. september kl 15.30

Hvilke konsekvenser får det for poesien at vi opplever oss som en del av økosystemet i biosfæren?

Deltakere:

Espen Stueland (NO) (1970) er norsk forfatter, tidsskriftredaktør, kritiker og essayist. Han debuterte i 1992 med diktsamlingen “Sakte dans ut av brennende hus”. Han har siden utgitt tre diktsamlinger, to essaysamlinger, gjendiktninger og romanen “Kjærlighet i tide og utide” (2001) I 2003 mottok han Halldis Moren Vesaas-prisen og Den norske lyrikklubbens pris for diktsamlingen “Å si om seg selv”. Stueland skriver reflektert og presist, og diktene er preget av stor variasjon i stil og språk. I den kritikerroste “Gjennom kjøttet. Disseksjonen og kroppens kulturhistorie” (2009) drøfter han disseksjonens historie og betydning. Boken ble hyllet som et kulturhistorisk storverk av norske kritikere, og boka var også Stuelands doktorgradsavhandling. I 2013 ga han ut essaysamlingen “Falsk tilståelse og andre essays”.


Urfremføring Improvisasjon med lydsmykke til dikt av Harald Sverdrup

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.00

Åpningssang ved Elfi Sverdrup (NO). Elfi Sverdrup har komponert to lyd - og performancesmykker spesielt laget i anledning Oslo Internasjonale Poesifestival.
Smykkene har utgangspunkt i dikt av sin far Harald Sverdrup. Smykkene har innebygde komposisjoner basert på rene dyre- og fuglelyder, og improvisasjon over tekst. Hvert smykke har sin lydkomposisjon. I tillegg presenterer Elfi Sverdrup lyd - og performancesmykker inspirert av forskjellige dyr og fugler hvor hvert smykke er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Inspirasjon er hentet fra fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder. Kanskje får du høre sensuelle toner fra gulsanger, glad svarttrostsang, hvalenes underlige undervannslyder, rop fra elg, ulv og gaupe, kosmiske undervannslyder fra fisk. Kortnebbgås akkompagnerer Elfis strupesangimprovisasjoner. Et av målene er å vise det nære slektskap til - og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen. Kommunikasjon er ikke bare ord, og kunnskap om natur skaper respekt.

Deltakere:

Elfi Sverdrup (NO) (1958) er en norsk billedkunstner, kunsthåndverker og sanger.

Sverdrup vokste opp som datter av lyrikeren Harald Sverdrup i Vestfold. I ung alder fikk hun kunstutdannelse fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opp gjennom årene har hun fått en rekke priser og hun har deltatt med sine arbeider på mange forskjellige utstillinger.

Smykkedesign er hennes særegne felt i kunsten hvor hun arbeider ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgiving og idé. Denne interessen er reflektert i hennes sang. Med 37 års erfaring har Sverdrup lært seg et stort utvalg av folkelige sangteknikker som kveding, joik, inuittisk catajasang og overtonesang.

På festivalen vil Sverdrup fremføre sine lyd – og performancesmykker som er inspirert av forskjellige fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder, i tillegg til dikt av faren Harald Sverdrup. Hvert av Sverdrup sine smykker er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen.

Elfi deltar også med Åpningssang på Litteraturhuset, fredag 5. september kl 19.00, med Lydkomposisjon på Ibsenmuseet, lørdag 6. september kl 19.00 og improvisasjon på Kunstnernes Hus, søndag 07. september kl 13.00.


Urfremføring Psi

På Ibsenmuseet, lørdag 06. september kl 20.30

Et bestillingsverk av komponisten Tanja Orning (cello) i samspill med Torild Wardenær (dikt).

Deltakere:

Torild Wardenær (NO) (1951) er en norsk forfatter og lyriker. Hun debuterte i 1994 med diktsamlingen “I pionertiden” etterfulgt av åtte bemerkelsesverdige samlinger, den siste “Passord: Kairos” i 2013. Wardenær har også skrevet dramatikk, blant annet for Teater Ibsen (“Drømme-Kasper”) i 1999, og hun har skrevet en rekke essays og artikler. Hun har gjendiktet engelsk og amerikansk litteratur, blant annet en fyldig gjendiktning av den amerikanske poeten James Tate, og hun er selv gjendiktet til en rekke språk og publisert i USA og Frankrike. Hun har samarbeidet med musikere og billedkunstnere, senest i det omfattende landskapskunstprosjektet “Stavanger Europeisk Kulturby 2008″. Wardenær er cand. philol. i litteraturvitenskap og har også pedagogisk utdanning. Hun har undervist ved forfatterutdanningene i Bergen, Bø og Tromsø. Torild Wardenær har mottatt litterære priser, legater og stipend, blant annet Herman Wildenveys Poesipris, Halldis Moren Vesaas prisen og Doblougprisen i 2014. Hun har vært nominert til Brageprisen for bøkene “null komma to lux” (1995) og “psi” (2007).


Torild deltar også med opplesning på Litteraturhuset, fredag 05. september kl 21.00.


Tanja Orning (NO) har doktorgrad innen feltet oppføringspraksis fra Norges musikkhøgskole (2014) og er en profilert utøver av samtidsmusikk og eksperimentell musikk. Hun er utdannet cellist ved Norges musikkhøgskole, i London med Willian Pleeth og ved Indiana University i USA med Janos Starker, som Fulbrightstipendiat (Master of Music in Performance, 1994). Hun jobbet som alt. solocellist i Stavanger Symfoniorkester fra 1994 til 2000 da hun valgte å forlate orkesterlivet for å kunne realisere sine egne prosjekter innenfor et vidt spekter av uttrykk. Hennes samarbeid omfatter bl.a. gruppene asimisimasa, Christian Wallumrød Ensemble, BOA, Oslo sinfonietta og Dr.Ox, i tillegg til solo-prosjektet Cellotronics som resulterte i en CD i 2005. En rød tråd i Ornings musikalske verden har vært et tett samarbeid med komponister for å realisere nye verk. Hun har vært med på å bestille og urfremføre ca. 85 kammermusikk- og soloverk og har opptrådt på festivaler som Darmstadt, HCMF, Ultima, Ultraschall, Shared Sounds (Berlin), Taktlos (Zürich) og Portland Jazzfestival.

Lydkomposisjon

På Ibsenmuseet, lørdag 06. september kl 19.00

Elfi Sverdrups (NO) lyd - og performancesmykker er inspirert av forskjellige dyr og fugler hvor hvert smykke er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Inspirasjonen er hentet fra fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder.

Deltakere:

Elfi Sverdrup (NO) (1958) er en norsk billedkunstner, kunsthåndverker og sanger.

Sverdrup vokste opp som datter av lyrikeren Harald Sverdrup i Vestfold. I ung alder fikk hun kunstutdannelse fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opp gjennom årene har hun fått en rekke priser og hun har deltatt med sine arbeider på mange forskjellige utstillinger.

Smykkedesign er hennes særegne felt i kunsten hvor hun arbeider ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgiving og idé. Denne interessen er reflektert i hennes sang. Med 37 års erfaring har Sverdrup lært seg et stort utvalg av folkelige sangteknikker som kveding, joik, inuittisk catajasang og overtonesang.

På festivalen vil Sverdrup fremføre sine lyd – og performancesmykker som er inspirert av forskjellige fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder, i tillegg til dikt av faren Harald Sverdrup. Hvert av Sverdrup sine smykker er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen.

Elfi deltar også med Åpningslyd på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.00, med Oppsang på Litteraturhuset, fredag 5. september kl 19.00 og med improvisasjon på Kunstnernes Hus, søndag 07. september kl 13.00.


Highlights of Canadian Poetry

På Litteraturhuset, kjelleren, lørdag 06. september kl 14.15

Opplesninger ved Angela Rawlings (CA/IS), Adam Dickinson (CA) og Christian Bök (CA).

Deltakere:

Angela Rawlings’ (CA) (1978) research in acoustic ecology, counter-mapping, and ecopoetics informs her artistic output. Her literary debut ”Wide slumber for lepidopterists” (Coach House Books, 2006) received an Alcuin Award for Design; the book was adapted for stage production by VaVaVoom, Bedroom Community, and Valgeir Sigurðsson in 2014. She is the recipient of a Chalmers Arts Fellowship (Canada, 2009) and held the position of Arts Queensland Poet-in-Residence (Australia, 2012). rawlings’ 2012 digital publication ”Gibber” amassed sound and visual poetry from Australian bioregions. In 2013, her work ”Áfall / Trauma” was shortlisted for the Leslie Scalapino Award for Innovative Women Playwrights. rawlings is an active collaborator and improvisation enthusiast. She works frequently with Maja Jantar and Matt Ceolin. She has also penned librettos for composer Gabrielle Herbst’s ”Bodiless” and for a collaboration called ”Longitude” with composer Davíð Brynjar Franzson and new media artists Davyde Wachell and Halldór Arnar Úlfarsson. ”Longitude” premieres at Oslo’s Ultima Festival in September 2014. Rawlings lives in Iceland. http://www.arawlings.is


Angela deltar også med filmvisning på Kunstnerne Hus, torsdag 4. september kl 21.30 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Adam Dickinson´s (CA) (1974) is a writer, researcher and teacher. His work is located at the intersection between poetry and science. His 2013 book, The Polymers, which is an imaginary science project that combines the discourses, theories, and experimental methods of the science of plastic materials with the language and culture of plastic behaviour, was a finalist for both the 2013 Governor General’s Award for Poetry and the Trillium Book Award for Poetry. He has published two previous books of poetry, Kingdom, Phylum and Cartography and Walking. His poems have appeared in literary journals in Canada and internationally as well as in anthologies such as Breathing Fire 2: Canada’s New Poets and The Shape of Content: Creative Writing in Mathematics and Science. His work has been translated into Chinese, Dutch, and Polish. He is currently at work on another poetry project that involves testing his blood and body for chemicals and microbes. When not giving his body to science, he teaches at Brock University in St. Catharines, Ontario.For more information see: http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/festival/poet/24167/Adam-Dickinson/en


Adam deltar også i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Christian Bök (CA) (1966) is a canadian experimental poet and an associate professor at University of Calgary. His work Eunoia, a story that uses only one vowel in each of its five chapters, is one of the best selling works of Canadian poetry and won the lucrative Griffin Poetry Price in 2002. Eunoia was published in Great Britain in 2008 and was also a bestseller there. Bök´s poetry has been featured in the lyrics of Norwegian artist Ulver’s A Quick Fix of Melancholy EP (2003). Bök is also a sound poet, having performed an extremely condensed version of Kurt Schwitters’s Ursonate. He has created conceptual art, making artist´s books from Rubik´s cubes and Lego bricks. Christian Bok has also worked in science-fiction television by constructing artistic languages for Gene Roddenberry´s Earth: Final conflict and Peter Benchleys Amazon. Bök is a graduate of the University of Toronto and teaches at York University in Toronto. On April 4, 2001 Bök announced a significant break-through in his 9-year project The xenotext experiment to engineer “a life-form so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem.” Bök told that he had “received confirmation from the laboratory at the University of Calgary that my poetic cipher, gene X-P13, has in fact caused E.coli to fluoresce red in our test-runs_ meaning that, when implanted in the genome of this bacterium, my poem (which begins “any style of life/is prim…”does in fact cause the bacterium to write, in response, its own poem (which begins “the faery is rosy/of glow…”) The project has continued for over a decade at a cost exceeding 110 000 dollars and he hopes to finish the project in 2014.

Christian deltar også med foredrag på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.45, opplesning på Ibsenmuseet lørdag 6. september kl 19.30 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, lørdag 7. september kl 14.00


Lydkomposisjon

På Litteraturhuset, fredag 05. september kl 19.00

Åpningssang ved Elfi Sverdrup (NO). Elfi Sverdrup har komponert to lyd - og performancesmykker spesielt laget i anledning Oslo Internasjonale Poesifestival.

Smykkene har utgangspunkt i dikt av sin far Harald Sverdrup. Smykkene har innebygde komposisjoner basert på rene dyre- og fuglelyder, og improvisasjon over tekst. Hvert smykke har sin lydkomposisjon. I tillegg presenterer Elfi Sverdrup lyd - og performancesmykker inspirert av forskjellige dyr og fugler hvor hvert smykke er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Inspirasjon er hentet fra fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder. Kanskje får du høre sensuelle toner fra gulsanger, glad svarttrostsang, hvalenes underlige undervannslyder, rop fra elg, ulv og gaupe, kosmiske undervannslyder fra fisk. Kortnebbgås akkompagnerer Elfis strupesangimprovisasjoner. Et av målene er å vise det nære slektskap til - og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen. Kommunikasjon er ikke bare ord, og kunnskap om natur skaper respekt.

Deltakere:

Elfi Sverdrup (NO) (1958) er en norsk billedkunstner, kunsthåndverker og sanger.

Sverdrup vokste opp som datter av lyrikeren Harald Sverdrup i Vestfold. I ung alder fikk hun kunstutdannelse fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opp gjennom årene har hun fått en rekke priser og hun har deltatt med sine arbeider på mange forskjellige utstillinger.

Smykkedesign er hennes særegne felt i kunsten hvor hun arbeider ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgiving og idé. Denne interessen er reflektert i hennes sang. Med 37 års erfaring har Sverdrup lært seg et stort utvalg av folkelige sangteknikker som kveding, joik, inuittisk catajasang og overtonesang.

På festivalen vil Sverdrup fremføre sine lyd – og performancesmykker som er inspirert av forskjellige fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder, i tillegg til dikt av faren Harald Sverdrup. Hvert av Sverdrup sine smykker er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen.

Elfi deltar også med Åpningslyd på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.00, med Lydkomposisjon på Ibsenmuseet, lørdag 6. september kl 19.00 og med improvisasjon på Kunstnernes Hus, søndag 07. september kl 13.00.


Defense of poetry The Unkillable Poem: Some Fragments of DNA from The Xenotext 

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.45

The Xenotext is the current project in progress by Christian Bök (CA). He is hoping to encode a poem as a sequence of DNA so that, when implanted into the genome of a microbe, this text gets “expressed” by the organism, which in response to the grafted, genetic sequence, begins to manufacture a viable, benign protein—one that, according to his original, chemical alphabet, is itself another text. He is striving, in effect, to engineer a bacterium so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem—one that can outlast our own extinction. He has already succeeded in creating a gene called XP13-4a (a poetic cipher that, when implanted into the genome of E. coli, can cause this germ to write, in response, its own poem, as a sequence of amino acids). He is now the first person in history to have ever designed a microorganism that can write a meaningful text in response to an enciphered gene.

Deltakere:

Christian Bök (CA) (1966) is a canadian experimental poet and an associate professor at University of Calgary. His work Eunoia, a story that uses only one vowel in each of its five chapters, is one of the best selling works of Canadian poetry and won the lucrative Griffin Poetry Price in 2002. Eunoia was published in Great Britain in 2008 and was also a bestseller there. Bök´s poetry has been featured in the lyrics of Norwegian artist Ulver’s A Quick Fix of Melancholy EP (2003). Bök is also a sound poet, having performed an extremely condensed version of Kurt Schwitters’s Ursonate. He has created conceptual art, making artist´s books from Rubik´s cubes and Lego bricks. Christian Bok has also worked in science-fiction television by constructing artistic languages for Gene Roddenberry´s Earth: Final conflict and Peter Benchleys Amazon. Bök is a graduate of the University of Toronto and teaches at York University in Toronto. On April 4, 2001 Bök announced a significant break-through in his 9-year project The xenotext experiment to engineer “a life-form so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem.” Bök told that he had “received confirmation from the laboratory at the University of Calgary that my poetic cipher, gene X-P13, has in fact caused E.coli to fluoresce red in our test-runs_ meaning that, when implanted in the genome of this bacterium, my poem (which begins “any style of life/is prim…”does in fact cause the bacterium to write, in response, its own poem (which begins “the faery is rosy/of glow…”) The project has continued for over a decade at a cost exceeding 110 000 dollars and he hopes to finish the project in 2014.

Christian deltar også med opplesning på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 14.15, opplesning på Ibsenmuseet lørdag 6. september kl 19.30 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, lørdag 7. september kl 14.00


Performanceforedrag Om tid

På Litteraturhuset, fredag 05. september kl 20.00

Performanceforedrag ved Kurt Johannessen (NO)
Om tid ser på dei tre tidene, fortid, notid og framtid. Den viser kvar tidene er i høve til kvarandre og korleis dei verkar inn på ein annan. Samstundes ser ein på kva form dei ulike tidene har, og kva retning dei har. Retninga og forma til notida er ikkje slik ein kanskje vanlegvis tenkjer om notida. Boka er skreve parallelt med boka ”Om potensial og energi” og dei utfyller einannan på mange vis

Deltakere:

Kurt Johannessen (NO) (1960) er utdannet ved Vestlandske Kunstakademi i Bergen, samt i Reykjavík og London. Han begynte med tegning og grafikk og senere med skulptur i ulike materiale. Siden midten av 1980-årene har Johannessen vært en ledende performancekunstner og står bak mer enn 200 ulike performance produksjoner som er blitt vist i inn-og utland. Siden 1984 har Kurt Johannessen laget til sammen 70 bøker som i dag publiserer på eget forlag, Zeth Forlag. Kurt arbeider både visuelt og tekstbasert. De siste bøkene hans, «Om tid» og «Om potensial og energi», ble utgitt i april 2014.

Kurt deltar også med performanceforedrag på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 21.00.


International guests on poetry and science

På Kunstnernes Hus, søndag 07. september kl 14.00

As literary colleagues over the past fifteen years in Canada, Christian Bök, Adam Dickinson, a rawlings, and Jordan Scott will discuss how poetry and science surface in our development, research, and output. We will conduct a mutual interview, considering our practices in the contexts of environmental ethics, inter-entity collaboration, 'pataphysics, and dysfluency.

Deltakere:

Angela Rawlings’ (CA) (1978) research in acoustic ecology, counter-mapping, and ecopoetics informs her artistic output. Her literary debut ”Wide slumber for lepidopterists” (Coach House Books, 2006) received an Alcuin Award for Design; the book was adapted for stage production by VaVaVoom, Bedroom Community, and Valgeir Sigurðsson in 2014. She is the recipient of a Chalmers Arts Fellowship (Canada, 2009) and held the position of Arts Queensland Poet-in-Residence (Australia, 2012). rawlings’ 2012 digital publication ”Gibber” amassed sound and visual poetry from Australian bioregions. In 2013, her work ”Áfall / Trauma” was shortlisted for the Leslie Scalapino Award for Innovative Women Playwrights. rawlings is an active collaborator and improvisation enthusiast. She works frequently with Maja Jantar and Matt Ceolin. She has also penned librettos for composer Gabrielle Herbst’s ”Bodiless” and for a collaboration called ”Longitude” with composer Davíð Brynjar Franzson and new media artists Davyde Wachell and Halldór Arnar Úlfarsson. ”Longitude” premieres at Oslo’s Ultima Festival in September 2014. Rawlings lives in Iceland. http://www.arawlings.is


Angela deltar også med filmvisning på Kunstnerne Hus, torsdag 4. september kl 21.30 og med opplesning på Litteraturhuset, lørdag 06. september kl 14.15.


Christian Bök (CA) (1966) is a canadian experimental poet and an associate professor at University of Calgary. His work Eunoia, a story that uses only one vowel in each of its five chapters, is one of the best selling works of Canadian poetry and won the lucrative Griffin Poetry Price in 2002. Eunoia was published in Great Britain in 2008 and was also a bestseller there. Bök´s poetry has been featured in the lyrics of Norwegian artist Ulver’s A Quick Fix of Melancholy EP (2003). Bök is also a sound poet, having performed an extremely condensed version of Kurt Schwitters’s Ursonate. He has created conceptual art, making artist´s books from Rubik´s cubes and Lego bricks. Christian Bok has also worked in science-fiction television by constructing artistic languages for Gene Roddenberry´s Earth: Final conflict and Peter Benchleys Amazon. Bök is a graduate of the University of Toronto and teaches at York University in Toronto. On April 4, 2001 Bök announced a significant break-through in his 9-year project The xenotext experiment to engineer “a life-form so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem.” Bök told that he had “received confirmation from the laboratory at the University of Calgary that my poetic cipher, gene X-P13, has in fact caused E.coli to fluoresce red in our test-runs_ meaning that, when implanted in the genome of this bacterium, my poem (which begins “any style of life/is prim…”does in fact cause the bacterium to write, in response, its own poem (which begins “the faery is rosy/of glow…”) The project has continued for over a decade at a cost exceeding 110 000 dollars and he hopes to finish the project in 2014.

Christian deltar også med foredrag på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.45, opplesning på Litteraturhuset, lørdag 06. september kl 14.15 og på Ibsenmuseet lørdag 6. september kl 19.30.


Jordan Scott (CA) is the author of Silt, which was nominated for the Dorothy Livesay Poetry Prize, and Blert. Blert was adapted into a short film for Bravo! and was the subject of an online interactive documentary commissioned by the National Film Board of Canada. In Blert, Jordan Scott has taken a lifetime of stuttering and turned it to audacious advantage. Scitt recreates his experience of language as a resistant physical medium—where every vowel and consonant must be traversed, claimed, made audible by non-stop bodily effort. And for the non-stuttering reader, the effect is boggling. As the initial disorientation begins to clear, our familiar relation to words is both dislocated and clarified. In the summer of 2009, poets Stephen Colls and Jordan Scott treavelled to five distinct ecosystems in British Columbia, leaving a single copy of Darwins On the origin of Species to decay for a year in each remote outdoor location. A year later the texts were retrieved, photographed and documented, and worked into Decomp, an extended photo-essay and prose poem. The poets allowed nature to make “selections” from Darwins text, via decomposition. Each distinctive ecosystem offered a different “reading” of (and through) the rotting book´s pages. As evolution works, in Timothy Morton´s words, through constant rewriting of the DNA sequence,” so the poets found themselves faced with a constantly rewritten Darwin. The final text is “made up of all kinds of viral code insertions so you can´t tell whichs bit is original. Through colorful photo reproductions and prose meditations on their found texts, Collis and Scott have produced a work that moveds beyond the typical dualism of nature and writing – dualisms still active in Darwins own book.

Jordan deltar også med workshop på Cafeteatret, lørdag 06. september kl 11.00 – 15.00 og opplesning på Ibsenmuseet, lørdag 06. september kl 19.30.


Adam Dickinson´s (CA) (1974) is a writer, researcher and teacher. His work is located at the intersection between poetry and science. His 2013 book, The Polymers, which is an imaginary science project that combines the discourses, theories, and experimental methods of the science of plastic materials with the language and culture of plastic behaviour, was a finalist for both the 2013 Governor General’s Award for Poetry and the Trillium Book Award for Poetry. He has published two previous books of poetry, Kingdom, Phylum and Cartography and Walking. His poems have appeared in literary journals in Canada and internationally as well as in anthologies such as Breathing Fire 2: Canada’s New Poets and The Shape of Content: Creative Writing in Mathematics and Science. His work has been translated into Chinese, Dutch, and Polish. He is currently at work on another poetry project that involves testing his blood and body for chemicals and microbes. When not giving his body to science, he teaches at Brock University in St. Catharines, Ontario.


For more information see: http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/festival/poet/24167/Adam-Dickinson/en


Adam deltar også med opplesning på Litteraturhuset, lørdag 06. september kl 14.15.


Performanceforedrag Om det innarste

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 21.00

Performanceforedrag ved Kurt Johannessen (NO). Det viser seg at i alt er det tre rom og to rørsler. Dei to rørslene er det innover og det utover. Dei tre romma er ein, det omkring ein og det bortanfor ein. Midt i ein er det innarste. Me ser korleis det innarste er med å endre ein, det omkring ein og det bortanfor ein. Samstundes blir ein og det innarste endra av det omkring ein. Desse endringane finn stad grunna dei to rørslene; det innover og det utover.

Deltakere:

Kurt Johannessen (NO) (1960) er utdannet ved Vestlandske Kunstakademi i Bergen, samt i Reykjavík og London. Han begynte med tegning og grafikk og senere med skulptur i ulike materiale. Siden midten av 1980-årene har Johannessen vært en ledende performancekunstner og står bak mer enn 200 ulike performance produksjoner som er blitt vist i inn-og utland. Siden 1984 har Kurt Johannessen laget til sammen 70 bøker som i dag publiserer på eget forlag, Zeth Forlag. Kurt arbeider både visuelt og tekstbasert. De siste bøkene hans, «Om tid» og «Om potensial og energi», ble utgitt i april 2014.

Kurt deltar også med performanceforedrag på Litteraturhuset, fredag 5. september kl 20.00.


Mestermøte

På Kunstnernes Hus, søndag 07. september kl 13.00

Vokalkunstneren Elfi Sverdrup (NO) improviserer over dikt av faren Harald Sverdrup. Opplesning ved Thorvald Steen (NO), Frøydis Sollid Simonsen (NO), og Terje Dragseth (NO).

Deltakere:

Elfi Sverdrup (NO) (1958) er en norsk billedkunstner, kunsthåndverker og sanger.

Sverdrup vokste opp som datter av lyrikeren Harald Sverdrup i Vestfold. I ung alder fikk hun kunstutdannelse fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opp gjennom årene har hun fått en rekke priser og hun har deltatt med sine arbeider på mange forskjellige utstillinger.

Smykkedesign er hennes særegne felt i kunsten hvor hun arbeider ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgiving og idé. Denne interessen er reflektert i hennes sang. Med 37 års erfaring har Sverdrup lært seg et stort utvalg av folkelige sangteknikker som kveding, joik, inuittisk catajasang og overtonesang.

På festivalen vil Sverdrup fremføre sine lyd – og performancesmykker som er inspirert av forskjellige fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder, i tillegg til dikt av faren Harald Sverdrup. Hvert av Sverdrup sine smykker er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen.

Elfi deltar også med Åpningslyd på Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.00, med Oppsang på Litteraturhuset, fredag 5. september kl 19.00 og med Lydkomposisjon på Ibsenmuseet, lørdag 6. september kl 19.00.


Terje Dragseth (NO) (1955), bosatt i Kristiansand, debuterte som poet med samlingen Offerfesten i 1980, og har siden gitt ut ytterligere 11 diktsamlinger og en prosabok. Hans seneste utgivelse er TDZ (2006), en samling utvalgte dikt og tekster fra perioden 1979–2006. Han er utdannet filmregissør ved Den Danske Filmskolen i perioden 1983–1987, og har regissert flere kortfilmer.

Dragseth betegnes gjerne som ekstatiker og vitalist, men det betyr ikke at det ikke også finnes et mørkere drag i det han gjør. Særlig i de senere verkene kan skillet mellom ironi og alvor være vanskelig å trekke. Man kan observere en utvikling i forfatterskapet fra du-diktning til mer politisk orienterte dikt, og i den senere tiden har Dragseth også radikalisert sin utforskning av språket, med boken Kvitekråkas song (2005), som er skrevet på et slags bastardisert nynorsk og Bella Blu (2012), som kan betegnes som en språkreise til verdensrommets ende. 

Dragseth opptrer også som soloartist med trekkspill, gitar, sang og opplesning. 
Dragseth har med sitt omfattende forfatterskap befestet seg som en av de fremste forfatterne i sin generasjon.
Han ble i 2012 tildelt Statens garantiinntekt for kunstnere.[Dragseth fikk som den første Triztan Vindtorns poesipris i 2013. Samme år mottok han også Fabelprisen.
Terje Dragseth spiller og fremfører egne sanger med bandet «I sing my body electric», en gruppe som består av Terje Dragseth, John Nikolaisen & Mørtel&Metafysikk.


Frøydis Sollid Simonsen (NO) (1986) er poet, bosatt i København. Hun debuterte med diktsamlingen Hver morgen kryper jeg opp av havet i 2013. Boken fikk begeistrede anmeldelser. «Herregud, kor fint det er å lese ein prosa som er konsentrert, språkbevisst og på same tid både fysisk og leiken.», skrev Morgenbladets anmelder Margunn Vikingstad. Boka kan leses som et episk langdikt, hvor Simonsen fletter en personlig historie om knust kjærlighet sammen med blant annet Darwins utviklingsteorier og naturvitenskapelige innfallsvinkler. I år er hun aktuell med boksingelen “Dyr sortert etter alder”.

Digital and visual poetry

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 21.30

Screeenings of Johannes Heldéns (SE) Archive of Astroecology, Jon Ståle Ritland (NO) and Michiel Koelinks (NE) Body Searches/Poetry Machine and Angela Rawlings (CA) JÖKLAR.

BodySearches/PoetryMachine is a collaboration between Norwegian poet Jon Ståle Ritland and Dutch artist Michiel Koelink. It uses custom made 3d software art from Michiel Koelink to display poetry by Jon Ritland from the publication Bodysearches (Broken Dimanche Press, 2013).

Ritlands poems are inspired by the grammar of the genes and their form is structured around the composition of the DNA-molecule. The software art PoetryMachine by Koelink is a media art piece which visualizes lines of text and shows connections between them. It is based on his earlier work The Network of Thoughts that connects ideas and thoughts from users, and present them as neurons in a large symphonic network, where synapse-like connections offer continuity in - and meaning to the network.

By implementing Ritlands poems in PoetryMachine, the poems appear in a three-dimensional and dynamic form that is mimicking biochemical structures of the body. This alliance between a poetic exploration of a bodily grammar and a structuralizing software able to accommodate a global mesh of thoughts investigates a combination of mute somatic structures with the possibilities of voices, ideas and language.

BodySearches/PoetryMachine offers a novel way of encountering poems, which differs from the usual two-dimensional vertical reading. Here, a dynamic textual field is unfolded where sentences continually are paired in new connections, allowing a semantic play that unleashes unforeseeable new patterns of meaning.

Deltakere:

Johannes Heldén (SE) (1978), visual artist, author, musician. Lives and works in Stockholm. Author of ten books, most recently Terraforming (2013, OEI editör), five digital works, most recently The Factory Digital (Møllebyen Literature Festival) and Evolution (w/ Håkan Jonson), three music albums, most recently: System 2 (Irrlicht). Previous solo exhibitions include: Bonniers Konsthall in Stockholm, Kalmar Konstmuseum, Galleri Volt in Bergen, Stene Projects in Stockholm, The Gothenburg Museum of Art amongst others. Group exhibitions include Against Time at Bonniers Konsthall, In Search of the Unknown at NIMK Amsterdam, Chercher le texte at Centre Pompidou amongst others.


Jon Ståle Ritland (NO) ble født i Drammen. Han studerte ved Universitetet i Oslo og NTNU hvor han spesialiserte seg i øyesykdommer og jobber nå som øyelege i Ålesund. Han har utgitt diktsamlingene “Kroppsvisitasjoner” og “Vannmerker” samt essayet “Når det biokjemiske” språket inntar litteraturens kropp. Utvalgte dikt fra “Kroppsvisitasjoner” ble utstilt sammen med kunst av Dennis Funkel på Overgaden – institut for samtidskunst – i København i 2012. Den engelske utgaven av “Kropsvisitasjoner/Bodysearches” ble publisert av Broken Dimanche Press i 2013. I samarbeid med kunstneren Michiel Koelink (NE) har Ritland også laget en 3D-versjon av “Bodysearches” som vises på Kunstnernes hus torsdag 4. september klokken 21.30.


Michiel Koelink (NE) is a media artist who works with software systems, video, sound and photography, through which he demonstrates a passion for loops and simple rule-based works, often subjected to infinite changes by algorithmic structures. In the process of research and development, Koelink often collaborates with scientists and other experts. Works like Spitzenkörper and 2.5 Dimensions show a commitment to an aesthetic visualization of science. PoetryMachine was developed in close collaboration with programmer David Jonas, a computer science engineer with an interest in the relation between a rule driven world of technology and a rule defiant world of art.


Angela Rawlings’ (CA) (1978) research in acoustic ecology, counter-mapping, and ecopoetics informs her artistic output. Her literary debut ”Wide slumber for lepidopterists” (Coach House Books, 2006) received an Alcuin Award for Design; the book was adapted for stage production by VaVaVoom, Bedroom Community, and Valgeir Sigurðsson in 2014. She is the recipient of a Chalmers Arts Fellowship (Canada, 2009) and held the position of Arts Queensland Poet-in-Residence (Australia, 2012). rawlings’ 2012 digital publication ”Gibber” amassed sound and visual poetry from Australian bioregions. In 2013, her work ”Áfall / Trauma” was shortlisted for the Leslie Scalapino Award for Innovative Women Playwrights. rawlings is an active collaborator and improvisation enthusiast. She works frequently with Maja Jantar and Matt Ceolin. She has also penned librettos for composer Gabrielle Herbst’s ”Bodiless” and for a collaboration called ”Longitude” with composer Davíð Brynjar Franzson and new media artists Davyde Wachell and Halldór Arnar Úlfarsson. ”Longitude” premieres at Oslo’s Ultima Festival in September 2014. Rawlings lives in Iceland. http://www.arawlings.is


Angela deltar også med opplesning i kjelleren på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 14.15 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Urfremføring: F L O R A T O R I U M

På Kunstnernes Hus, søndag 07. september kl 15.30

Et bestillingsverk av poeten Aasne Linnestå (vokal) i improvisert samspill med komponisten Frode Haltli (akkordion).

F L O R A T O R I U M er stedsspesifikt lite verk, tilegnet Oslos flora. Få andre steder i landet finnes et tilsvarende biologisk mangfold. Ikke bare rundt byen, men også i den, i Oslos skrenter og skogkanter og langs strandlinjene. Dette sterkt pressede hovedstadsområdet, kalt Kambrosilurlandet, som innbefatter øyene i indre Oslofjord og lavlandet i Oslogryta, har et unikt tilfang av blomster og planter, der flere av disse nå befinner seg på norsk rødliste over truete arter.

I erindringsverket I de lange nætter, skriver Camilla Collett om en fjorten dager lang og til dels strevsom sjøreise mellom Kristiandsand og Christiania. Når skuta endelig nærmer seg hovedstaden, går familien i land på ei øy i Oslofjorden. Den fire år gamle Camilla tror hun har kommet til paradiset; «Hele stranden var som oversaaet af den smukke hvidklokkede Saxifraga, og jeg sat midt denne bølgende Eng i en Tilstand af stille Henrykkelse». Fireåringen ble ønsket velkommen av den tindrende hvite Saxifraga Osloensis, eller Oslosildra, en av de mange sjeldne blomsterartene som finnes i dette folketette fjordlandskapet med sine blå åskammer og irrgrønne, frodige øyer.

Hele det språklige tilfanget som er anvendt i F L O R A T O R I U M er, med få unntak, hentet fra ulike vitenskapelige nettsider, botaniske oppslagsverk og andre leksikalske faktabøker som omhandler den unike floraen i Kambrosilurlandet. Og sentralt står Oslosildra, som kanskje overlever hvis vi evner å ivareta dens grunnleggende behov for beskyttelse.

Deltakere:

Aasne Linnestå (NO)


Frode Haltli (NO)


World Poetry reading

På Ibsenmuseet, lørdag 06. september kl 19.30

Opplesning ved Jordan Scott (CA) og Amalie Smith (DK) and Christian Bök (CA).

Deltakere:

Christian Bök (CA) (1966) is a canadian experimental poet and an associate professor at University of Calgary. His work Eunoia, a story that uses only one vowel in each of its five chapters, is one of the best selling works of Canadian poetry and won the lucrative Griffin Poetry Price in 2002. Eunoia was published in Great Britain in 2008 and was also a bestseller there. Bök´s poetry has been featured in the lyrics of Norwegian artist Ulver’s A Quick Fix of Melancholy EP (2003). Bök is also a sound poet, having performed an extremely condensed version of Kurt Schwitters’s Ursonate. He has created conceptual art, making artist´s books from Rubik´s cubes and Lego bricks. Christian Bok has also worked in science-fiction television by constructing artistic languages for Gene Roddenberry´s Earth: Final conflict and Peter Benchleys Amazon. Bök is a graduate of the University of Toronto and teaches at York University in Toronto. On April 4, 2001 Bök announced a significant break-through in his 9-year project The xenotext experiment to engineer “a life-form so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem.” Bök told that he had “received confirmation from the laboratory at the University of Calgary that my poetic cipher, gene X-P13, has in fact caused E.coli to fluoresce red in our test-runs_ meaning that, when implanted in the genome of this bacterium, my poem (which begins “any style of life/is prim…”does in fact cause the bacterium to write, in response, its own poem (which begins “the faery is rosy/of glow…”) The project has continued for over a decade at a cost exceeding 110 000 dollars and he hopes to finish the project in 2014.

Christian deltar også med foredrag på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.45, opplesning på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 14.15 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, lørdag 7. september kl 14.00


Jordan Scott (CA) is the author of Silt, which was nominated for the Dorothy Livesay Poetry Prize, and Blert. Blert was adapted into a short film for Bravo! and was the subject of an online interactive documentary commissioned by the National Film Board of Canada. In Blert, Jordan Scott has taken a lifetime of stuttering and turned it to audacious advantage. Scitt recreates his experience of language as a resistant physical medium—where every vowel and consonant must be traversed, claimed, made audible by non-stop bodily effort. And for the non-stuttering reader, the effect is boggling. As the initial disorientation begins to clear, our familiar relation to words is both dislocated and clarified. In the summer of 2009, poets Stephen Colls and Jordan Scott treavelled to five distinct ecosystems in British Columbia, leaving a single copy of Darwins On the origin of Species to decay for a year in each remote outdoor location. A year later the texts were retrieved, photographed and documented, and worked into Decomp, an extended photo-essay and prose poem. The poets allowed nature to make “selections” from Darwins text, via decomposition. Each distinctive ecosystem offered a different “reading” of (and through) the rotting book´s pages. As evolution works, in Timothy Morton´s words, through constant rewriting of the DNA sequence,” so the poets found themselves faced with a constantly rewritten Darwin. The final text is “made up of all kinds of viral code insertions so you can´t tell whichs bit is original. Through colorful photo reproductions and prose meditations on their found texts, Collis and Scott have produced a work that moveds beyond the typical dualism of nature and writing – dualisms still active in Darwins own book.

Jordan deltar også med workshop på Cafeteatret, lørdag 06. september kl 11.00 – 15.00 i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Amalie Smith (DK) (1985) er forfatter og kunstner, og har i løpet av kort tid markert seg som en del av en ny generasjon i dansk litteratur, med en spesiell og personlig stemme. Hun debuterte august 2010 med hybridromanen DE NÆSTE 5000 DAGE. Boken I CIVIL kom ut i 12. april 2012, og består av prosa, dikt og fotografier, og fikk sjangerbetegnelsen «samling». Hun også gitt ut «en filmroman i tre dele», “FABRIKKEN FALDER” (2010), og “LÆSNINGENS ANATOMI” (2012), en samling dagbokaktige notater om hva lesing egentlig er. Smith ble ferdig utdannet fra Forfatterskolen i 2009, og tar for tiden en mastergrad ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. Som kunstner arbeider hun gjerne tverrestetisk, særlig med video, tekst og installasjon. Smith er opptatt av personlige, kunstneriske og også naturvitenskapelige emner. Som hun sier til i et intervju med Information: «Meget af det, jeg skriver, handler om abstrakte ting som tid, rum, lys og uendelighed. Jeg kan godt lide at beskrive den bevægelse, der ligger i at gøre det abstrakte hel konkret». Flere av arbeidene hennes kan sees på hjemmesiden amaliesmith.dk.

Basspoesi

På Ibsenmuseet, lørdag 06. september kl 21.30

Poet og musiker Øivind Hånes i samspill med Tine Asmundsen (cello).

Deltakere:

Øyvind Hånes (NO) (1960) er forfatter, musiker, komponist og plateprodusent, bosatt i Köln i Tyskland. Han debuterte som forfatter med romanen “Som vil deg isbre for isbre” i 1991. Hånes har en rekke skjønnlitterære og faglitterære utgivelser bak seg, og er oversatt til tysk, russisk og litauisk. For romanen “Pirolene i Benidorm” (2005) ble han nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Den første diktsamlingen hans, “Desibel spirit”, kom ut i 2013. Han er en eksperimenterende og mangfoldig forfatter, som veksler mellom det realistiske, og det burleske og absurde. Hånes er utdannet musikkpedagog, og som musiker har han gitt ut flere CD-plater, blant annet på sitt eget plateselskap, “Bajkal Records”.


Tine Asmundsen (NO) (1963) er kontrabassist og norsk jazzmusiker. I Kongsberg vokste hun opp med byens storband og jazzfestivalen. Hun er utdannet ved Østlandets Musikkkonservatorium og University of Wisconsin-Madison. Hun vært med i flere jazzensembler, blant annet “Jazz Police, Girl Talk” og kvintetten “Lonely Woman” som hun etablerte i 2002. I 2000 etablerte hun plateselskapet “Hazel Jazz”, der hun har gitt ut flere CD-innspillinger.

Info

Billetter

Dagspass: 100,- Festivalpass: 350,-

Billetter kan kjøpes i døra en halvtime før arrangementene begynner og utover dagen. For billettreservasjon skriv en e-post til oslopoesi@gmail.com merket med “Billetter”.

 

 

Kontakt

Arbins Gate 7, 0253 Oslo

oslopoesi@gmail.com

 

 

Redaksjon

Birgit Hatlehol (festivalleder)

Torunn Borge

Ingrid Kvamme Fredriksen

Mette Karlsvik

Linda Gaarder (koordinator)

 

 

Designere

Exil Design v/ Egil Haraldsen og Ellen Lindeberg

 

 

Nettside

Eller med a og Alan Woo

 

 

Styre

Vigdis Lian (styreleder)

Marit Borkenhagen

Monica Helvig

Hege Imerslund

Oliver Møystad

Endre Ruset

 

 

 

Tilbakeblikk

Oslo Poesifestival 2013

29.−01. september Link

Oslo Poesifestival 2012

12.−14. oktober Link

Oslo Poesifestival 2011

8.−10. oktober Link

Oslo Poesifestival 2010

8.−10. oktober Link

Oslo Poesifestival 2009

23.−26. oktober Link

Oslo Poesifestival 2008

7.−9. november Link

Oslo Poesifestival 2007

2.−4. november Link

Oslo Poesifestival 2005

19.−21. august Link

 

Øyvind Hånes (NO)

Øyvind Hånes (NO)

Torild Wardenær (NO)
Photo: Thomas Brun

Torild Wardenær (NO)

Angela Rawlings

Angela Rawlings

Aasne Linnestå (NO)
Foto: Amanda Irgens Nygren

Aasne Linnestå (NO)

Drude von der Fehr (NO)
Photo: UiO

Drude von der Fehr (NO)

Plakat
Exil Design

Oslo internasjonale poesifestival 2014

Frøydis Sollid Simonsen (NO)
Photo: Nedim Husic

Frøydis Sollid Simonsen (NO)

Jesper Hoffmeyer (DK)

Jesper Hoffmeyer (DK)

Tine Asmundsen (NO)
Photo: F. Braathen

Tine Asmundsen (NO)

Øyvind Rimbereid (NO)
Photo: Nikita Solenov

Øyvind Rimbereid (NO)

Tone Hødnebø (NO)
Photo: Rolf M. Aagaard

Tone Hødnebø (NO)

Thorvald Steen (NO)
Foto: Per Maning

Thorvald Steen (NO)

Terje Dragseth (NO)
Photo: Tom Sandberg

Terje Dragseth (NO)

Espen Stueland (NO)

Espen Stueland (NO)

Cia Rinne (DE/SE)

Cia Rinne (DE/SE)

Elisabeth Friis (DK)

Elisabeth Friis (DK)

Jordan Scott (CA)

Jordan Scott (CA)

Christian Bök (CA)

Christian Bök (CA)

Frode Haltli (NO)

Frode Haltli (NO)

Michiel Koelink (NE)

Michiel Koelink (NE)

Adam Dickinson (CA)

Adam Dickinson (CA)

Amalie Smith (DK)

Amalie Smith (DK)

Kurt Johannessen (NO)
Photo: Pavana Reid

Kurt Johannessen (NO)

Elfi Sverdrup (NO)

Elfi Sverdrup (NO)

Tanja Orning (NO)

Tanja Orning (NO)

Johannes Heldén (SE)
Photo: Sara MacKey

Johannes Heldén (SE)

Jon Ståle Ritland (NL)

Jon Ståle Ritland (NL)

Torild Wardenær (NO)

Torild Wardenær (NO)

World Poetry reading

På Ibsenmuseet, lørdag 06. september kl 19.30

Opplesning ved Jordan Scott (CA) og Amalie Smith (DK) and Christian Bök (CA).

Deltakere:

Christian Bök (CA) (1966) is a canadian experimental poet and an associate professor at University of Calgary. His work Eunoia, a story that uses only one vowel in each of its five chapters, is one of the best selling works of Canadian poetry and won the lucrative Griffin Poetry Price in 2002. Eunoia was published in Great Britain in 2008 and was also a bestseller there. Bök´s poetry has been featured in the lyrics of Norwegian artist Ulver’s A Quick Fix of Melancholy EP (2003). Bök is also a sound poet, having performed an extremely condensed version of Kurt Schwitters’s Ursonate. He has created conceptual art, making artist´s books from Rubik´s cubes and Lego bricks. Christian Bok has also worked in science-fiction television by constructing artistic languages for Gene Roddenberry´s Earth: Final conflict and Peter Benchleys Amazon. Bök is a graduate of the University of Toronto and teaches at York University in Toronto. On April 4, 2001 Bök announced a significant break-through in his 9-year project The xenotext experiment to engineer “a life-form so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem.” Bök told that he had “received confirmation from the laboratory at the University of Calgary that my poetic cipher, gene X-P13, has in fact caused E.coli to fluoresce red in our test-runs_ meaning that, when implanted in the genome of this bacterium, my poem (which begins “any style of life/is prim…”does in fact cause the bacterium to write, in response, its own poem (which begins “the faery is rosy/of glow…”) The project has continued for over a decade at a cost exceeding 110 000 dollars and he hopes to finish the project in 2014.

Christian deltar også med foredrag på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.45, opplesning på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 14.15 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, lørdag 7. september kl 14.00


Jordan Scott (CA) is the author of Silt, which was nominated for the Dorothy Livesay Poetry Prize, and Blert. Blert was adapted into a short film for Bravo! and was the subject of an online interactive documentary commissioned by the National Film Board of Canada. In Blert, Jordan Scott has taken a lifetime of stuttering and turned it to audacious advantage. Scitt recreates his experience of language as a resistant physical medium—where every vowel and consonant must be traversed, claimed, made audible by non-stop bodily effort. And for the non-stuttering reader, the effect is boggling. As the initial disorientation begins to clear, our familiar relation to words is both dislocated and clarified. In the summer of 2009, poets Stephen Colls and Jordan Scott treavelled to five distinct ecosystems in British Columbia, leaving a single copy of Darwins On the origin of Species to decay for a year in each remote outdoor location. A year later the texts were retrieved, photographed and documented, and worked into Decomp, an extended photo-essay and prose poem. The poets allowed nature to make “selections” from Darwins text, via decomposition. Each distinctive ecosystem offered a different “reading” of (and through) the rotting book´s pages. As evolution works, in Timothy Morton´s words, through constant rewriting of the DNA sequence,” so the poets found themselves faced with a constantly rewritten Darwin. The final text is “made up of all kinds of viral code insertions so you can´t tell whichs bit is original. Through colorful photo reproductions and prose meditations on their found texts, Collis and Scott have produced a work that moveds beyond the typical dualism of nature and writing – dualisms still active in Darwins own book.

Jordan deltar også med workshop på Cafeteatret, lørdag 06. september kl 11.00 – 15.00 i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Amalie Smith (DK) (1985) er forfatter og kunstner, og har i løpet av kort tid markert seg som en del av en ny generasjon i dansk litteratur, med en spesiell og personlig stemme. Hun debuterte august 2010 med hybridromanen DE NÆSTE 5000 DAGE. Boken I CIVIL kom ut i 12. april 2012, og består av prosa, dikt og fotografier, og fikk sjangerbetegnelsen «samling». Hun også gitt ut «en filmroman i tre dele», “FABRIKKEN FALDER” (2010), og “LÆSNINGENS ANATOMI” (2012), en samling dagbokaktige notater om hva lesing egentlig er. Smith ble ferdig utdannet fra Forfatterskolen i 2009, og tar for tiden en mastergrad ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. Som kunstner arbeider hun gjerne tverrestetisk, særlig med video, tekst og installasjon. Smith er opptatt av personlige, kunstneriske og også naturvitenskapelige emner. Som hun sier til i et intervju med Information: «Meget af det, jeg skriver, handler om abstrakte ting som tid, rum, lys og uendelighed. Jeg kan godt lide at beskrive den bevægelse, der ligger i at gøre det abstrakte hel konkret». Flere av arbeidene hennes kan sees på hjemmesiden amaliesmith.dk.

Elisabeth Friis (DK)

Elisabeth Friis (DK)

Open workshop Dysfluency as corporal, social and political act

På Cafeteatret, lørdag 06. september kl 11.00 – 15.00

Dysfluent speech is often perceived as deceptive or ‘lying-speech’. How do the power structures (these regimes of fluency) want us to speak? Even at Guantanamo bay? How can we as poets make a language for how we speak?
Jordan Scott (CA) on the stutter and how we can write about our mouths (our voice) in ways that engage with the physiological bifurcations of our bodies and how we can explore endurance as performance. Påmelding til cliff@nordicblacktheatre.no

Deltakere:

Jordan Scott (CA) is the author of Silt, which was nominated for the Dorothy Livesay Poetry Prize, and Blert. Blert was adapted into a short film for Bravo! and was the subject of an online interactive documentary commissioned by the National Film Board of Canada. In Blert, Jordan Scott has taken a lifetime of stuttering and turned it to audacious advantage. Scitt recreates his experience of language as a resistant physical medium—where every vowel and consonant must be traversed, claimed, made audible by non-stop bodily effort. And for the non-stuttering reader, the effect is boggling. As the initial disorientation begins to clear, our familiar relation to words is both dislocated and clarified. In the summer of 2009, poets Stephen Colls and Jordan Scott treavelled to five distinct ecosystems in British Columbia, leaving a single copy of Darwins On the origin of Species to decay for a year in each remote outdoor location. A year later the texts were retrieved, photographed and documented, and worked into Decomp, an extended photo-essay and prose poem. The poets allowed nature to make “selections” from Darwins text, via decomposition. Each distinctive ecosystem offered a different “reading” of (and through) the rotting book´s pages. As evolution works, in Timothy Morton´s words, through constant rewriting of the DNA sequence,” so the poets found themselves faced with a constantly rewritten Darwin. The final text is “made up of all kinds of viral code insertions so you can´t tell whichs bit is original. Through colorful photo reproductions and prose meditations on their found texts, Collis and Scott have produced a work that moveds beyond the typical dualism of nature and writing – dualisms still active in Darwins own book.

Jordan deltar også med opplesning på Ibsenmuseet, lørdag 06. september kl 19.30 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Øyvind Rimbereid (NO)

Øyvind Rimbereid (NO)

Johannes Heldén (SE)

Johannes Heldén (SE)

Amalie Smith (DK)

Amalie Smith (DK)

Plakat

Oslo internasjonale poesifestival 2014

Espen Stueland (NO)

Espen Stueland (NO)

Urfremføring: F L O R A T O R I U M

På Kunstnernes Hus, søndag 07. september kl 15.30

Et bestillingsverk av poeten Aasne Linnestå (vokal) i improvisert samspill med komponisten Frode Haltli (akkordion).

F L O R A T O R I U M er stedsspesifikt lite verk, tilegnet Oslos flora. Få andre steder i landet finnes et tilsvarende biologisk mangfold. Ikke bare rundt byen, men også i den, i Oslos skrenter og skogkanter og langs strandlinjene. Dette sterkt pressede hovedstadsområdet, kalt Kambrosilurlandet, som innbefatter øyene i indre Oslofjord og lavlandet i Oslogryta, har et unikt tilfang av blomster og planter, der flere av disse nå befinner seg på norsk rødliste over truete arter.

I erindringsverket I de lange nætter, skriver Camilla Collett om en fjorten dager lang og til dels strevsom sjøreise mellom Kristiandsand og Christiania. Når skuta endelig nærmer seg hovedstaden, går familien i land på ei øy i Oslofjorden. Den fire år gamle Camilla tror hun har kommet til paradiset; «Hele stranden var som oversaaet af den smukke hvidklokkede Saxifraga, og jeg sat midt denne bølgende Eng i en Tilstand af stille Henrykkelse». Fireåringen ble ønsket velkommen av den tindrende hvite Saxifraga Osloensis, eller Oslosildra, en av de mange sjeldne blomsterartene som finnes i dette folketette fjordlandskapet med sine blå åskammer og irrgrønne, frodige øyer.

Hele det språklige tilfanget som er anvendt i F L O R A T O R I U M er, med få unntak, hentet fra ulike vitenskapelige nettsider, botaniske oppslagsverk og andre leksikalske faktabøker som omhandler den unike floraen i Kambrosilurlandet. Og sentralt står Oslosildra, som kanskje overlever hvis vi evner å ivareta dens grunnleggende behov for beskyttelse.

Deltakere:

Aasne Linnestå (NO)


Frode Haltli (NO)


Drude von der Fehr (NO)

Drude von der Fehr (NO)

Økokritiske tendenser i nordisk samtidsdigtning

På Litteraturhuset, fredag 05. september kl 19.15

Elisabeth Friis (DK) nærleser forfattere som Kristin Berget, Aasta Olivia Nordenhof og Katarina Frostenson.

Deltakere:

Elisabeth Friis (DK) (1976) er universitetslektor ved Lunds universitet og kritiker. Friis har disputert to ganger. Hun har en magistergrad om fortolkningen av Orfeus-myten til og med den modernistiske poesien og en phd-avhandling med titlen Mytens æstetik som handler om Orfeus-motivet hos Gerard de Neval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke. Friis forsker fortsatt i poetiske former fra antikken til i dag. Hennes seneste bok handler om det erotiske formspråket i den arkaiske diktning mens hennes siste forskningsprosjekt handler om antromorfismer og det motsatte – i et bredt litteraturhistorisk perspektiv. Sammen med den forfatteren Ursula Andkjær Olsen redigerer hun det danske tidsskriftet Kritik.


Elisabeth deltar også som moderator i samtalen Body-knowledge and Aesthetics i kjelleren på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 13.00.


Jesper Hoffmeyer (DK)

Jesper Hoffmeyer (DK)

Tone Hødnebø, Øyvind Rimbereid og Torild Wardenær leser fra sine samlinger.

På Litteraturhuset, fredag 05. september kl 21.00

Programleder: Mette Karlsvik.

Deltakere:

Torild Wardenær (NO) (1951) er en norsk forfatter og lyriker. Hun debuterte i 1994 med diktsamlingen “I pionertiden” etterfulgt av åtte bemerkelsesverdige samlinger, den siste “Passord: Kairos” i 2013. Wardenær har også skrevet dramatikk, blant annet for Teater Ibsen (“Drømme-Kasper”) i 1999, og hun har skrevet en rekke essays og artikler. Hun har gjendiktet engelsk og amerikansk litteratur, blant annet en fyldig gjendiktning av den amerikanske poeten James Tate, og hun er selv gjendiktet til en rekke språk og publisert i USA og Frankrike. Hun har samarbeidet med musikere og billedkunstnere, senest i det omfattende landskapskunstprosjektet “Stavanger Europeisk Kulturby 2008″. Wardenær er cand. philol. i litteraturvitenskap og har også pedagogisk utdanning. Hun har undervist ved forfatterutdanningene i Bergen, Bø og Tromsø. Torild Wardenær har mottatt litterære priser, legater og stipend, blant annet Herman Wildenveys Poesipris, Halldis Moren Vesaas prisen og Doblougprisen i 2014. Hun har vært nominert til Brageprisen for bøkene “null komma to lux” (1995) og “psi” (2007).


Torild deltar også med konsert på Ibsenmuseet, lørdag 6. september kl 20.30.


Øyvind Rimbereid (NO) (1966) debuterte som forfattar med novellesamlinga “Det har begynt” i 1993. Han skreiv to prosabøker til før han debuterte som lyrkar. Og det er som lyrikar at mange kjenner og har gitt åtgaum til Rimbereid. Han var lenge forfattaranes forfattar – som poetanes poet, og som læraren for skriveelevar ved forfattarutdanninga i Bergen. Bergens-bladet “Vagant” skreiv, på leiarplass, dette: “Tanken om å skulle etterspørre en kulturelt enhetlig og avgrensbar norsk identitet fremstår i møte med Øyvind Rimbereids Solaris korrigert som en fantasme med forlorent preg – eller som en regressiv fantasi.” Sidan då har Rimbereid vore nominert til Nordisk Råds litteraturpris to gongar, og på den, og gjennom andre formidlingskanalar, vore mykje spreidd til lesarar Norden og verda rundt.


Tone Hødnebø (NO) (1962) er ein poet, gjendiktar og skrivelærar, som er, ved sida av sitt eige prisløna forfattarskap, særleg kjent for arbeidet med Emily Dickinsons lyrikk. «Lille, skitne hjerte» er blant diktsamlingane som Hødnebø har dikta etter Dickinson. Som skrivelærar, har Hødnebø utdanna forfattarar frå Skrivekunstakademiet i Hordaland, og Litterær Gestaltning i Göteborg. Trass i at ho er ein ettertrakta skrivelærar, har Hødnebø hegna om eigen skrivepraksis, og har, som ein av eit lite utval poetar, fått Garantiinntekt frå Staten. Ho har elles vore Festspeldiktar (Bergen), og fått prisar som Sult – og Doblougprisen.


Elfi Sverdrup (NO)

Elfi Sverdrup (NO)

Aasne Linnestå (NO)

Aasne Linnestå (NO)

Mestermøte

På Kunstnernes Hus, søndag 07. september kl 13.00

Vokalkunstneren Elfi Sverdrup (NO) improviserer over dikt av faren Harald Sverdrup. Opplesning ved Thorvald Steen (NO), Frøydis Sollid Simonsen (NO), og Terje Dragseth (NO).

Deltakere:

Elfi Sverdrup (NO) (1958) er en norsk billedkunstner, kunsthåndverker og sanger.

Sverdrup vokste opp som datter av lyrikeren Harald Sverdrup i Vestfold. I ung alder fikk hun kunstutdannelse fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opp gjennom årene har hun fått en rekke priser og hun har deltatt med sine arbeider på mange forskjellige utstillinger.

Smykkedesign er hennes særegne felt i kunsten hvor hun arbeider ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgiving og idé. Denne interessen er reflektert i hennes sang. Med 37 års erfaring har Sverdrup lært seg et stort utvalg av folkelige sangteknikker som kveding, joik, inuittisk catajasang og overtonesang.

På festivalen vil Sverdrup fremføre sine lyd – og performancesmykker som er inspirert av forskjellige fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder, i tillegg til dikt av faren Harald Sverdrup. Hvert av Sverdrup sine smykker er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen.

Elfi deltar også med Åpningslyd på Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.00, med Oppsang på Litteraturhuset, fredag 5. september kl 19.00 og med Lydkomposisjon på Ibsenmuseet, lørdag 6. september kl 19.00.


Terje Dragseth (NO) (1955), bosatt i Kristiansand, debuterte som poet med samlingen Offerfesten i 1980, og har siden gitt ut ytterligere 11 diktsamlinger og en prosabok. Hans seneste utgivelse er TDZ (2006), en samling utvalgte dikt og tekster fra perioden 1979–2006. Han er utdannet filmregissør ved Den Danske Filmskolen i perioden 1983–1987, og har regissert flere kortfilmer.

Dragseth betegnes gjerne som ekstatiker og vitalist, men det betyr ikke at det ikke også finnes et mørkere drag i det han gjør. Særlig i de senere verkene kan skillet mellom ironi og alvor være vanskelig å trekke. Man kan observere en utvikling i forfatterskapet fra du-diktning til mer politisk orienterte dikt, og i den senere tiden har Dragseth også radikalisert sin utforskning av språket, med boken Kvitekråkas song (2005), som er skrevet på et slags bastardisert nynorsk og Bella Blu (2012), som kan betegnes som en språkreise til verdensrommets ende. 

Dragseth opptrer også som soloartist med trekkspill, gitar, sang og opplesning. 
Dragseth har med sitt omfattende forfatterskap befestet seg som en av de fremste forfatterne i sin generasjon.
Han ble i 2012 tildelt Statens garantiinntekt for kunstnere.[Dragseth fikk som den første Triztan Vindtorns poesipris i 2013. Samme år mottok han også Fabelprisen.
Terje Dragseth spiller og fremfører egne sanger med bandet «I sing my body electric», en gruppe som består av Terje Dragseth, John Nikolaisen & Mørtel&Metafysikk.


Frøydis Sollid Simonsen (NO) (1986) er poet, bosatt i København. Hun debuterte med diktsamlingen Hver morgen kryper jeg opp av havet i 2013. Boken fikk begeistrede anmeldelser. «Herregud, kor fint det er å lese ein prosa som er konsentrert, språkbevisst og på same tid både fysisk og leiken.», skrev Morgenbladets anmelder Margunn Vikingstad. Boka kan leses som et episk langdikt, hvor Simonsen fletter en personlig historie om knust kjærlighet sammen med blant annet Darwins utviklingsteorier og naturvitenskapelige innfallsvinkler. I år er hun aktuell med boksingelen “Dyr sortert etter alder”.

Panel discussion Body-knowledge and Aesthetics

På Litteraturhuset, kjelleren, lørdag 06. september kl 13.00

With professor of Biosemiotics Jesper Hoffmeyer (DK) and professor of Literature Drude von der Fehr (NO): What does a body know and how can we access or articulate this knowledge? What can humanities learn from biology and biosemiotics in this respect – and vice versa?

Moderator: Elisabeth Friis (DK), editor of Kritik.

Deltakere:

Jesper Hoffmeyer (DK) (1942) er professor emeritus på det biologiske institutt ved Universitetet i København og en ledende figur innenfor biosemiotikken.

Hoffmeyer beskriver hvordan han på 60 og 70-tallet ble trukket inn i det intellektuelle oppbruddet i epokens universitetsliv. Her begynte han å stille en rekke spørsmål om naturvitenskapens funksjon og indre struktur. Dette har kommet til å prege hans vitenskapelige arbeid som til å begynne med var innenfor biokjemien, men som senere har vendt seg mer mot filosofiske, historiske og samfunnsmessige aspekter i biologien.

I de siste 25 år har Hoffmeyer undervist i biologiens vitenskapsteori, i tillegg til å konsentrere seg om metadisiplinen; biosemiotikk. Med sin forskning i dette feltet blandet med teoretisk biologi har Hoffmeyer gitt ut en rekke bøker og artikler. Blant annet Biosemiotikk: en afhandling om livets tegn og tegnenes liv som ble gitt ut i 2005. Eller Overfladens dyb: Da kroppen blev psykisk fra 2012. For i et slags grenseland mellom natur, psyke og tanke utforsker Hoffmeyer biosemiotikkens grunnleggende idé at livssfæren er gjennomtrengt av tegnprosesser og betydningsskaping.


Drude von der Fehr (NO) (1945) er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

I von der Fehrs forskning brukes semiotikken og dens tegnteori som analyseverktøy for å utforske møtet mellom det humanistiske og naturvitenskapelige. Med faglige kompetanseområder i humanistisk sykdoms – og helseforskning, samtidsdramatikk, semiotikk og litteraturvitenskapens møte med biologi og postmoderne teologi har von der Fehr utgitt en rekke artikler de siste årene.

I 2008 ga von der Fehr ut boka Når kroppen tenker som presenterer erfaringer av kroppen som tenkende blandet med semiotiske tegnteorier. Mellom det personlige og det teoretiske skaper hun et rom for å la humanistiske og naturvitenskapelige forskningsfelt møtes på tvers av faggrensene.

Nylig har von der Fehr sammen med andre akademikere ledet bokprosjektet Den levende kroppen. Et samarbeid mellom estetiske fag, biologi og teologi. En rekke spørsmål blir stilt ved humanvitenskapenes oppfatning av kroppen, de ulike kulturers forståelse av det menneskelige og skillet mellom det vitenskapelige og funksjonelle ved kroppen utdypes…


Elisabeth Friis (DK) (1976) er universitetslektor ved Lunds universitet og kritiker. Friis har disputert to ganger. Hun har en magistergrad om fortolkningen av Orfeus-myten til og med den modernistiske poesien og en phd-avhandling med titlen Mytens æstetik som handler om Orfeus-motivet hos Gerard de Neval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke. Friis forsker fortsatt i poetiske former fra antikken til i dag. Hennes seneste bok handler om det erotiske formspråket i den arkaiske diktning mens hennes siste forskningsprosjekt handler om antromorfismer og det motsatte – i et bredt litteraturhistorisk perspektiv. Sammen med den forfatteren Ursula Andkjær Olsen redigerer hun det danske tidsskriftet Kritik.

Elisabeth deltar også med foredrag på Litteraturhuset, fredag 05. september kl 19.15.


Lydkomposisjon

På Litteraturhuset, fredag 05. september kl 19.00

Åpningssang ved Elfi Sverdrup (NO). Elfi Sverdrup har komponert to lyd - og performancesmykker spesielt laget i anledning Oslo Internasjonale Poesifestival.

Smykkene har utgangspunkt i dikt av sin far Harald Sverdrup. Smykkene har innebygde komposisjoner basert på rene dyre- og fuglelyder, og improvisasjon over tekst. Hvert smykke har sin lydkomposisjon. I tillegg presenterer Elfi Sverdrup lyd - og performancesmykker inspirert av forskjellige dyr og fugler hvor hvert smykke er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Inspirasjon er hentet fra fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder. Kanskje får du høre sensuelle toner fra gulsanger, glad svarttrostsang, hvalenes underlige undervannslyder, rop fra elg, ulv og gaupe, kosmiske undervannslyder fra fisk. Kortnebbgås akkompagnerer Elfis strupesangimprovisasjoner. Et av målene er å vise det nære slektskap til - og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen. Kommunikasjon er ikke bare ord, og kunnskap om natur skaper respekt.

Deltakere:

Elfi Sverdrup (NO) (1958) er en norsk billedkunstner, kunsthåndverker og sanger.

Sverdrup vokste opp som datter av lyrikeren Harald Sverdrup i Vestfold. I ung alder fikk hun kunstutdannelse fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opp gjennom årene har hun fått en rekke priser og hun har deltatt med sine arbeider på mange forskjellige utstillinger.

Smykkedesign er hennes særegne felt i kunsten hvor hun arbeider ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgiving og idé. Denne interessen er reflektert i hennes sang. Med 37 års erfaring har Sverdrup lært seg et stort utvalg av folkelige sangteknikker som kveding, joik, inuittisk catajasang og overtonesang.

På festivalen vil Sverdrup fremføre sine lyd – og performancesmykker som er inspirert av forskjellige fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder, i tillegg til dikt av faren Harald Sverdrup. Hvert av Sverdrup sine smykker er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen.

Elfi deltar også med Åpningslyd på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.00, med Lydkomposisjon på Ibsenmuseet, lørdag 6. september kl 19.00 og med improvisasjon på Kunstnernes Hus, søndag 07. september kl 13.00.


Jon Ståle Ritland (NL)

Jon Ståle Ritland (NL)

BILLETTER: Oslo internasjonale poesifestival 4. - 7. september 2014

Litteraturhuset, Kunstnernes Hus, Ibsenmuseet og Caféteatret, 04. – 07. september 2014

Oslo internasjonale poesifestival presenterer:

POESI OG NATURVITENSKAP
4. - 7. september 2014

Dagspass: 100,- Festivalpass: 350,-

Billetter kan kjøpes i døra en halvtime før arrangementene begynner og utover dagen. For billettreservasjon skriv en e-post til oslopoesi@gmail.com merket med “Billetter”.

Highlights of Canadian Poetry

På Litteraturhuset, kjelleren, lørdag 06. september kl 14.15

Opplesninger ved Angela Rawlings (CA/IS), Adam Dickinson (CA) og Christian Bök (CA).

Deltakere:

Angela Rawlings’ (CA) (1978) research in acoustic ecology, counter-mapping, and ecopoetics informs her artistic output. Her literary debut ”Wide slumber for lepidopterists” (Coach House Books, 2006) received an Alcuin Award for Design; the book was adapted for stage production by VaVaVoom, Bedroom Community, and Valgeir Sigurðsson in 2014. She is the recipient of a Chalmers Arts Fellowship (Canada, 2009) and held the position of Arts Queensland Poet-in-Residence (Australia, 2012). rawlings’ 2012 digital publication ”Gibber” amassed sound and visual poetry from Australian bioregions. In 2013, her work ”Áfall / Trauma” was shortlisted for the Leslie Scalapino Award for Innovative Women Playwrights. rawlings is an active collaborator and improvisation enthusiast. She works frequently with Maja Jantar and Matt Ceolin. She has also penned librettos for composer Gabrielle Herbst’s ”Bodiless” and for a collaboration called ”Longitude” with composer Davíð Brynjar Franzson and new media artists Davyde Wachell and Halldór Arnar Úlfarsson. ”Longitude” premieres at Oslo’s Ultima Festival in September 2014. Rawlings lives in Iceland. http://www.arawlings.is


Angela deltar også med filmvisning på Kunstnerne Hus, torsdag 4. september kl 21.30 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Adam Dickinson´s (CA) (1974) is a writer, researcher and teacher. His work is located at the intersection between poetry and science. His 2013 book, The Polymers, which is an imaginary science project that combines the discourses, theories, and experimental methods of the science of plastic materials with the language and culture of plastic behaviour, was a finalist for both the 2013 Governor General’s Award for Poetry and the Trillium Book Award for Poetry. He has published two previous books of poetry, Kingdom, Phylum and Cartography and Walking. His poems have appeared in literary journals in Canada and internationally as well as in anthologies such as Breathing Fire 2: Canada’s New Poets and The Shape of Content: Creative Writing in Mathematics and Science. His work has been translated into Chinese, Dutch, and Polish. He is currently at work on another poetry project that involves testing his blood and body for chemicals and microbes. When not giving his body to science, he teaches at Brock University in St. Catharines, Ontario.For more information see: http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/festival/poet/24167/Adam-Dickinson/en


Adam deltar også i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Christian Bök (CA) (1966) is a canadian experimental poet and an associate professor at University of Calgary. His work Eunoia, a story that uses only one vowel in each of its five chapters, is one of the best selling works of Canadian poetry and won the lucrative Griffin Poetry Price in 2002. Eunoia was published in Great Britain in 2008 and was also a bestseller there. Bök´s poetry has been featured in the lyrics of Norwegian artist Ulver’s A Quick Fix of Melancholy EP (2003). Bök is also a sound poet, having performed an extremely condensed version of Kurt Schwitters’s Ursonate. He has created conceptual art, making artist´s books from Rubik´s cubes and Lego bricks. Christian Bok has also worked in science-fiction television by constructing artistic languages for Gene Roddenberry´s Earth: Final conflict and Peter Benchleys Amazon. Bök is a graduate of the University of Toronto and teaches at York University in Toronto. On April 4, 2001 Bök announced a significant break-through in his 9-year project The xenotext experiment to engineer “a life-form so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem.” Bök told that he had “received confirmation from the laboratory at the University of Calgary that my poetic cipher, gene X-P13, has in fact caused E.coli to fluoresce red in our test-runs_ meaning that, when implanted in the genome of this bacterium, my poem (which begins “any style of life/is prim…”does in fact cause the bacterium to write, in response, its own poem (which begins “the faery is rosy/of glow…”) The project has continued for over a decade at a cost exceeding 110 000 dollars and he hopes to finish the project in 2014.

Christian deltar også med foredrag på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.45, opplesning på Ibsenmuseet lørdag 6. september kl 19.30 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, lørdag 7. september kl 14.00


Tid

På Litteraturhuset, fredag 05. september kl 20.00

Performanceforedrag ved Kurt Johannessen (NO)
Om tid ser på dei tre tidene, fortid, notid og framtid. Den viser kvar tidene er i høve til kvarandre og korleis dei verkar inn på ein annan. Samstundes ser ein på kva form dei ulike tidene har, og kva retning dei har. Retninga og forma til notida er ikkje slik ein kanskje vanlegvis tenkjer om notida. Boka er skreve parallelt med boka ”Om potensial og energi” og dei utfyller einannan på mange vis

Deltakere:

Kurt Johannessen (NO) (1960) er utdannet ved Vestlandske Kunstakademi i Bergen, samt i Reykjavík og London. Han begynte med tegning og grafikk og senere med skulptur i ulike materiale. Siden midten av 1980-årene har Johannessen vært en ledende performancekunstner og står bak mer enn 200 ulike performance produksjoner som er blitt vist i inn-og utland. Siden 1984 har Kurt Johannessen laget til sammen 70 bøker som i dag publiserer på eget forlag, Zeth Forlag. Kurt arbeider både visuelt og tekstbasert. De siste bøkene hans, «Om tid» og «Om potensial og energi», ble utgitt i april 2014.

Kurt deltar også med performanceforedrag på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 21.00.


The Unkillable Poem: Some Fragments of DNA from "The Xenotext"

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.45

The Xenotext is the current project in progress by Christian Bök (CA). He is hoping to encode a poem as a sequence of DNA so that, when implanted into the genome of a microbe, this text gets “expressed” by the organism, which in response to the grafted, genetic sequence, begins to manufacture a viable, benign protein—one that, according to his original, chemical alphabet, is itself another text. He is striving, in effect, to engineer a bacterium so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem—one that can outlast our own extinction. He has already succeeded in creating a gene called XP13-4a (a poetic cipher that, when implanted into the genome of E. coli, can cause this germ to write, in response, its own poem, as a sequence of amino acids). He is now the first person in history to have ever designed a microorganism that can write a meaningful text in response to an enciphered gene.

Deltakere:

Christian Bök (CA) (1966) is a canadian experimental poet and an associate professor at University of Calgary. His work Eunoia, a story that uses only one vowel in each of its five chapters, is one of the best selling works of Canadian poetry and won the lucrative Griffin Poetry Price in 2002. Eunoia was published in Great Britain in 2008 and was also a bestseller there. Bök´s poetry has been featured in the lyrics of Norwegian artist Ulver’s A Quick Fix of Melancholy EP (2003). Bök is also a sound poet, having performed an extremely condensed version of Kurt Schwitters’s Ursonate. He has created conceptual art, making artist´s books from Rubik´s cubes and Lego bricks. Christian Bok has also worked in science-fiction television by constructing artistic languages for Gene Roddenberry´s Earth: Final conflict and Peter Benchleys Amazon. Bök is a graduate of the University of Toronto and teaches at York University in Toronto. On April 4, 2001 Bök announced a significant break-through in his 9-year project The xenotext experiment to engineer “a life-form so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem.” Bök told that he had “received confirmation from the laboratory at the University of Calgary that my poetic cipher, gene X-P13, has in fact caused E.coli to fluoresce red in our test-runs_ meaning that, when implanted in the genome of this bacterium, my poem (which begins “any style of life/is prim…”does in fact cause the bacterium to write, in response, its own poem (which begins “the faery is rosy/of glow…”) The project has continued for over a decade at a cost exceeding 110 000 dollars and he hopes to finish the project in 2014.

Christian deltar også med opplesning på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 14.15, opplesning på Ibsenmuseet lørdag 6. september kl 19.30 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, lørdag 7. september kl 14.00


Lydkomposisjon

På Ibsenmuseet, lørdag 06. september kl 19.00

Elfi Sverdrups (NO) lyd - og performancesmykker er inspirert av forskjellige dyr og fugler hvor hvert smykke er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Inspirasjonen er hentet fra fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder.

Deltakere:

Elfi Sverdrup (NO) (1958) er en norsk billedkunstner, kunsthåndverker og sanger.

Sverdrup vokste opp som datter av lyrikeren Harald Sverdrup i Vestfold. I ung alder fikk hun kunstutdannelse fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opp gjennom årene har hun fått en rekke priser og hun har deltatt med sine arbeider på mange forskjellige utstillinger.

Smykkedesign er hennes særegne felt i kunsten hvor hun arbeider ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgiving og idé. Denne interessen er reflektert i hennes sang. Med 37 års erfaring har Sverdrup lært seg et stort utvalg av folkelige sangteknikker som kveding, joik, inuittisk catajasang og overtonesang.

På festivalen vil Sverdrup fremføre sine lyd – og performancesmykker som er inspirert av forskjellige fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder, i tillegg til dikt av faren Harald Sverdrup. Hvert av Sverdrup sine smykker er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen.

Elfi deltar også med Åpningslyd på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.00, med Oppsang på Litteraturhuset, fredag 5. september kl 19.00 og med improvisasjon på Kunstnernes Hus, søndag 07. september kl 13.00.


Tone Hødnebø (NO)

Tone Hødnebø (NO)

Basspoesi

På Ibsenmuseet, lørdag 06. september kl 21.30

Poet og musiker Øivind Hånes i samspill med Tine Asmundsen (cello).

Deltakere:

Øyvind Hånes (NO) (1960) er forfatter, musiker, komponist og plateprodusent, bosatt i Köln i Tyskland. Han debuterte som forfatter med romanen “Som vil deg isbre for isbre” i 1991. Hånes har en rekke skjønnlitterære og faglitterære utgivelser bak seg, og er oversatt til tysk, russisk og litauisk. For romanen “Pirolene i Benidorm” (2005) ble han nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Den første diktsamlingen hans, “Desibel spirit”, kom ut i 2013. Han er en eksperimenterende og mangfoldig forfatter, som veksler mellom det realistiske, og det burleske og absurde. Hånes er utdannet musikkpedagog, og som musiker har han gitt ut flere CD-plater, blant annet på sitt eget plateselskap, “Bajkal Records”.


Tine Asmundsen (NO) (1963) er kontrabassist og norsk jazzmusiker. I Kongsberg vokste hun opp med byens storband og jazzfestivalen. Hun er utdannet ved Østlandets Musikkkonservatorium og University of Wisconsin-Madison. Hun vært med i flere jazzensembler, blant annet “Jazz Police, Girl Talk” og kvintetten “Lonely Woman” som hun etablerte i 2002. I 2000 etablerte hun plateselskapet “Hazel Jazz”, der hun har gitt ut flere CD-innspillinger.

Åpningssang

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.00

Åpningssang ved Elfi Sverdrup (NO). Elfi Sverdrup har komponert to lyd - og performancesmykker spesielt laget i anledning Oslo Internasjonale Poesifestival.
Smykkene har utgangspunkt i dikt av sin far Harald Sverdrup. Smykkene har innebygde komposisjoner basert på rene dyre- og fuglelyder, og improvisasjon over tekst. Hvert smykke har sin lydkomposisjon. I tillegg presenterer Elfi Sverdrup lyd - og performancesmykker inspirert av forskjellige dyr og fugler hvor hvert smykke er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Inspirasjon er hentet fra fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder. Kanskje får du høre sensuelle toner fra gulsanger, glad svarttrostsang, hvalenes underlige undervannslyder, rop fra elg, ulv og gaupe, kosmiske undervannslyder fra fisk. Kortnebbgås akkompagnerer Elfis strupesangimprovisasjoner. Et av målene er å vise det nære slektskap til - og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen. Kommunikasjon er ikke bare ord, og kunnskap om natur skaper respekt.

Deltakere:

Elfi Sverdrup (NO) (1958) er en norsk billedkunstner, kunsthåndverker og sanger.

Sverdrup vokste opp som datter av lyrikeren Harald Sverdrup i Vestfold. I ung alder fikk hun kunstutdannelse fra Statens Håndverks-og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opp gjennom årene har hun fått en rekke priser og hun har deltatt med sine arbeider på mange forskjellige utstillinger.

Smykkedesign er hennes særegne felt i kunsten hvor hun arbeider ofte tett opp mot naturfolkenes objekter i materiale, formgiving og idé. Denne interessen er reflektert i hennes sang. Med 37 års erfaring har Sverdrup lært seg et stort utvalg av folkelige sangteknikker som kveding, joik, inuittisk catajasang og overtonesang.

På festivalen vil Sverdrup fremføre sine lyd – og performancesmykker som er inspirert av forskjellige fisker og fiskelyd, fugler og fuglelyd, dyr, dyrelyder og menneskelyder, i tillegg til dikt av faren Harald Sverdrup. Hvert av Sverdrup sine smykker er knyttet til en tilstand, en lydkomposisjon og tilhørende bevegelser. Noen ganger synger Elfi Sverdrup tostemt med smykkene. Et av målene er å vise det nære slektskap til – og vår avhengighet av naturen og den økologiske balansen.

Elfi deltar også med Åpningssang på Litteraturhuset, fredag 5. september kl 19.00, med Lydkomposisjon på Ibsenmuseet, lørdag 6. september kl 19.00 og improvisasjon på Kunstnernes Hus, søndag 07. september kl 13.00.


Tine Asmundsen (NO)

Tine Asmundsen (NO)

International guests on poetry and science

På Kunstnernes Hus, søndag 07. september kl 14.00

As literary colleagues over the past fifteen years in Canada, Christian Bök, Adam Dickinson, a rawlings, and Jordan Scott will discuss how poetry and science surface in our development, research, and output. We will conduct a mutual interview, considering our practices in the contexts of environmental ethics, inter-entity collaboration, 'pataphysics, and dysfluency.

Deltakere:

Angela Rawlings’ (CA) (1978) research in acoustic ecology, counter-mapping, and ecopoetics informs her artistic output. Her literary debut ”Wide slumber for lepidopterists” (Coach House Books, 2006) received an Alcuin Award for Design; the book was adapted for stage production by VaVaVoom, Bedroom Community, and Valgeir Sigurðsson in 2014. She is the recipient of a Chalmers Arts Fellowship (Canada, 2009) and held the position of Arts Queensland Poet-in-Residence (Australia, 2012). rawlings’ 2012 digital publication ”Gibber” amassed sound and visual poetry from Australian bioregions. In 2013, her work ”Áfall / Trauma” was shortlisted for the Leslie Scalapino Award for Innovative Women Playwrights. rawlings is an active collaborator and improvisation enthusiast. She works frequently with Maja Jantar and Matt Ceolin. She has also penned librettos for composer Gabrielle Herbst’s ”Bodiless” and for a collaboration called ”Longitude” with composer Davíð Brynjar Franzson and new media artists Davyde Wachell and Halldór Arnar Úlfarsson. ”Longitude” premieres at Oslo’s Ultima Festival in September 2014. Rawlings lives in Iceland. http://www.arawlings.is


Angela deltar også med filmvisning på Kunstnerne Hus, torsdag 4. september kl 21.30 og med opplesning på Litteraturhuset, lørdag 06. september kl 14.15.


Christian Bök (CA) (1966) is a canadian experimental poet and an associate professor at University of Calgary. His work Eunoia, a story that uses only one vowel in each of its five chapters, is one of the best selling works of Canadian poetry and won the lucrative Griffin Poetry Price in 2002. Eunoia was published in Great Britain in 2008 and was also a bestseller there. Bök´s poetry has been featured in the lyrics of Norwegian artist Ulver’s A Quick Fix of Melancholy EP (2003). Bök is also a sound poet, having performed an extremely condensed version of Kurt Schwitters’s Ursonate. He has created conceptual art, making artist´s books from Rubik´s cubes and Lego bricks. Christian Bok has also worked in science-fiction television by constructing artistic languages for Gene Roddenberry´s Earth: Final conflict and Peter Benchleys Amazon. Bök is a graduate of the University of Toronto and teaches at York University in Toronto. On April 4, 2001 Bök announced a significant break-through in his 9-year project The xenotext experiment to engineer “a life-form so that it becomes not only a durable archive for storing a poem, but also an operant machine for writing a poem.” Bök told that he had “received confirmation from the laboratory at the University of Calgary that my poetic cipher, gene X-P13, has in fact caused E.coli to fluoresce red in our test-runs_ meaning that, when implanted in the genome of this bacterium, my poem (which begins “any style of life/is prim…”does in fact cause the bacterium to write, in response, its own poem (which begins “the faery is rosy/of glow…”) The project has continued for over a decade at a cost exceeding 110 000 dollars and he hopes to finish the project in 2014.

Christian deltar også med foredrag på Kunstnernes Hus, torsdag 4. september kl 19.45, opplesning på Litteraturhuset, lørdag 06. september kl 14.15 og på Ibsenmuseet lørdag 6. september kl 19.30.


Jordan Scott (CA) is the author of Silt, which was nominated for the Dorothy Livesay Poetry Prize, and Blert. Blert was adapted into a short film for Bravo! and was the subject of an online interactive documentary commissioned by the National Film Board of Canada. In Blert, Jordan Scott has taken a lifetime of stuttering and turned it to audacious advantage. Scitt recreates his experience of language as a resistant physical medium—where every vowel and consonant must be traversed, claimed, made audible by non-stop bodily effort. And for the non-stuttering reader, the effect is boggling. As the initial disorientation begins to clear, our familiar relation to words is both dislocated and clarified. In the summer of 2009, poets Stephen Colls and Jordan Scott treavelled to five distinct ecosystems in British Columbia, leaving a single copy of Darwins On the origin of Species to decay for a year in each remote outdoor location. A year later the texts were retrieved, photographed and documented, and worked into Decomp, an extended photo-essay and prose poem. The poets allowed nature to make “selections” from Darwins text, via decomposition. Each distinctive ecosystem offered a different “reading” of (and through) the rotting book´s pages. As evolution works, in Timothy Morton´s words, through constant rewriting of the DNA sequence,” so the poets found themselves faced with a constantly rewritten Darwin. The final text is “made up of all kinds of viral code insertions so you can´t tell whichs bit is original. Through colorful photo reproductions and prose meditations on their found texts, Collis and Scott have produced a work that moveds beyond the typical dualism of nature and writing – dualisms still active in Darwins own book.

Jordan deltar også med workshop på Cafeteatret, lørdag 06. september kl 11.00 – 15.00 og opplesning på Ibsenmuseet, lørdag 06. september kl 19.30.


Adam Dickinson´s (CA) (1974) is a writer, researcher and teacher. His work is located at the intersection between poetry and science. His 2013 book, The Polymers, which is an imaginary science project that combines the discourses, theories, and experimental methods of the science of plastic materials with the language and culture of plastic behaviour, was a finalist for both the 2013 Governor General’s Award for Poetry and the Trillium Book Award for Poetry. He has published two previous books of poetry, Kingdom, Phylum and Cartography and Walking. His poems have appeared in literary journals in Canada and internationally as well as in anthologies such as Breathing Fire 2: Canada’s New Poets and The Shape of Content: Creative Writing in Mathematics and Science. His work has been translated into Chinese, Dutch, and Polish. He is currently at work on another poetry project that involves testing his blood and body for chemicals and microbes. When not giving his body to science, he teaches at Brock University in St. Catharines, Ontario.


For more information see: http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/festival/poet/24167/Adam-Dickinson/en


Adam deltar også med opplesning på Litteraturhuset, lørdag 06. september kl 14.15.


Urfremføring Psi

På Ibsenmuseet, lørdag 06. september kl 20.30

Et bestillingsverk av komponisten Tanja Orning (cello) i samspill med Torild Wardenær (dikt).

Deltakere:

Torild Wardenær (NO) (1951) er en norsk forfatter og lyriker. Hun debuterte i 1994 med diktsamlingen “I pionertiden” etterfulgt av åtte bemerkelsesverdige samlinger, den siste “Passord: Kairos” i 2013. Wardenær har også skrevet dramatikk, blant annet for Teater Ibsen (“Drømme-Kasper”) i 1999, og hun har skrevet en rekke essays og artikler. Hun har gjendiktet engelsk og amerikansk litteratur, blant annet en fyldig gjendiktning av den amerikanske poeten James Tate, og hun er selv gjendiktet til en rekke språk og publisert i USA og Frankrike. Hun har samarbeidet med musikere og billedkunstnere, senest i det omfattende landskapskunstprosjektet “Stavanger Europeisk Kulturby 2008″. Wardenær er cand. philol. i litteraturvitenskap og har også pedagogisk utdanning. Hun har undervist ved forfatterutdanningene i Bergen, Bø og Tromsø. Torild Wardenær har mottatt litterære priser, legater og stipend, blant annet Herman Wildenveys Poesipris, Halldis Moren Vesaas prisen og Doblougprisen i 2014. Hun har vært nominert til Brageprisen for bøkene “null komma to lux” (1995) og “psi” (2007).


Torild deltar også med opplesning på Litteraturhuset, fredag 05. september kl 21.00.


Tanja Orning (NO) har doktorgrad innen feltet oppføringspraksis fra Norges musikkhøgskole (2014) og er en profilert utøver av samtidsmusikk og eksperimentell musikk. Hun er utdannet cellist ved Norges musikkhøgskole, i London med Willian Pleeth og ved Indiana University i USA med Janos Starker, som Fulbrightstipendiat (Master of Music in Performance, 1994). Hun jobbet som alt. solocellist i Stavanger Symfoniorkester fra 1994 til 2000 da hun valgte å forlate orkesterlivet for å kunne realisere sine egne prosjekter innenfor et vidt spekter av uttrykk. Hennes samarbeid omfatter bl.a. gruppene asimisimasa, Christian Wallumrød Ensemble, BOA, Oslo sinfonietta og Dr.Ox, i tillegg til solo-prosjektet Cellotronics som resulterte i en CD i 2005. En rød tråd i Ornings musikalske verden har vært et tett samarbeid med komponister for å realisere nye verk. Hun har vært med på å bestille og urfremføre ca. 85 kammermusikk- og soloverk og har opptrådt på festivaler som Darmstadt, HCMF, Ultima, Ultraschall, Shared Sounds (Berlin), Taktlos (Zürich) og Portland Jazzfestival.

Michiel Koelink (NE)

Michiel Koelink (NE)

Jordan Scott (CA)

Jordan Scott (CA)

Christian Bök (CA)

Christian Bök (CA)

Adam Dickinson (CA)

Adam Dickinson (CA)

Tanja Orning (NO)

Tanja Orning (NO)

Frøydis Sollid Simonsen (NO)

Frøydis Sollid Simonsen (NO)

Digital poesi

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 21.30

Screeenings of Johannes Heldéns (SE) Archive of Astroecology, Jon Ståle Ritland (NO) and Michiel Koelinks (NE) Body Searches/Poetry Machine and Angela Rawlings (CA) JÖKLAR.

BodySearches/PoetryMachine is a collaboration between Norwegian poet Jon Ståle Ritland and Dutch artist Michiel Koelink. It uses custom made 3d software art from Michiel Koelink to display poetry by Jon Ritland from the publication Bodysearches (Broken Dimanche Press, 2013).

Ritlands poems are inspired by the grammar of the genes and their form is structured around the composition of the DNA-molecule. The software art PoetryMachine by Koelink is a media art piece which visualizes lines of text and shows connections between them. It is based on his earlier work The Network of Thoughts that connects ideas and thoughts from users, and present them as neurons in a large symphonic network, where synapse-like connections offer continuity in - and meaning to the network.

By implementing Ritlands poems in PoetryMachine, the poems appear in a three-dimensional and dynamic form that is mimicking biochemical structures of the body. This alliance between a poetic exploration of a bodily grammar and a structuralizing software able to accommodate a global mesh of thoughts investigates a combination of mute somatic structures with the possibilities of voices, ideas and language.

BodySearches/PoetryMachine offers a novel way of encountering poems, which differs from the usual two-dimensional vertical reading. Here, a dynamic textual field is unfolded where sentences continually are paired in new connections, allowing a semantic play that unleashes unforeseeable new patterns of meaning.

Deltakere:

Johannes Heldén (SE) (1978), visual artist, author, musician. Lives and works in Stockholm. Author of ten books, most recently Terraforming (2013, OEI editör), five digital works, most recently The Factory Digital (Møllebyen Literature Festival) and Evolution (w/ Håkan Jonson), three music albums, most recently: System 2 (Irrlicht). Previous solo exhibitions include: Bonniers Konsthall in Stockholm, Kalmar Konstmuseum, Galleri Volt in Bergen, Stene Projects in Stockholm, The Gothenburg Museum of Art amongst others. Group exhibitions include Against Time at Bonniers Konsthall, In Search of the Unknown at NIMK Amsterdam, Chercher le texte at Centre Pompidou amongst others.


Jon Ståle Ritland (NO) ble født i Drammen. Han studerte ved Universitetet i Oslo og NTNU hvor han spesialiserte seg i øyesykdommer og jobber nå som øyelege i Ålesund. Han har utgitt diktsamlingene “Kroppsvisitasjoner” og “Vannmerker” samt essayet “Når det biokjemiske” språket inntar litteraturens kropp. Utvalgte dikt fra “Kroppsvisitasjoner” ble utstilt sammen med kunst av Dennis Funkel på Overgaden – institut for samtidskunst – i København i 2012. Den engelske utgaven av “Kropsvisitasjoner/Bodysearches” ble publisert av Broken Dimanche Press i 2013. I samarbeid med kunstneren Michiel Koelink (NE) har Ritland også laget en 3D-versjon av “Bodysearches” som vises på Kunstnernes hus torsdag 4. september klokken 21.30.


Michiel Koelink (NE) is a media artist who works with software systems, video, sound and photography, through which he demonstrates a passion for loops and simple rule-based works, often subjected to infinite changes by algorithmic structures. In the process of research and development, Koelink often collaborates with scientists and other experts. Works like Spitzenkörper and 2.5 Dimensions show a commitment to an aesthetic visualization of science. PoetryMachine was developed in close collaboration with programmer David Jonas, a computer science engineer with an interest in the relation between a rule driven world of technology and a rule defiant world of art.


Angela Rawlings’ (CA) (1978) research in acoustic ecology, counter-mapping, and ecopoetics informs her artistic output. Her literary debut ”Wide slumber for lepidopterists” (Coach House Books, 2006) received an Alcuin Award for Design; the book was adapted for stage production by VaVaVoom, Bedroom Community, and Valgeir Sigurðsson in 2014. She is the recipient of a Chalmers Arts Fellowship (Canada, 2009) and held the position of Arts Queensland Poet-in-Residence (Australia, 2012). rawlings’ 2012 digital publication ”Gibber” amassed sound and visual poetry from Australian bioregions. In 2013, her work ”Áfall / Trauma” was shortlisted for the Leslie Scalapino Award for Innovative Women Playwrights. rawlings is an active collaborator and improvisation enthusiast. She works frequently with Maja Jantar and Matt Ceolin. She has also penned librettos for composer Gabrielle Herbst’s ”Bodiless” and for a collaboration called ”Longitude” with composer Davíð Brynjar Franzson and new media artists Davyde Wachell and Halldór Arnar Úlfarsson. ”Longitude” premieres at Oslo’s Ultima Festival in September 2014. Rawlings lives in Iceland. http://www.arawlings.is


Angela deltar også med opplesning i kjelleren på Litteraturhuset, lørdag 6. september kl 14.15 og i poesisamtalen på Kunstnernes Hus, søndag 7. september kl 14.00.


Om det innarste

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 21.00

Performanceforedrag ved Kurt Johannessen (NO). Det viser seg at i alt er det tre rom og to rørsler. Dei to rørslene er det innover og det utover. Dei tre romma er ein, det omkring ein og det bortanfor ein. Midt i ein er det innarste. Me ser korleis det innarste er med å endre ein, det omkring ein og det bortanfor ein. Samstundes blir ein og det innarste endra av det omkring ein. Desse endringane finn stad grunna dei to rørslene; det innover og det utover.

Deltakere:

Kurt Johannessen (NO) (1960) er utdannet ved Vestlandske Kunstakademi i Bergen, samt i Reykjavík og London. Han begynte med tegning og grafikk og senere med skulptur i ulike materiale. Siden midten av 1980-årene har Johannessen vært en ledende performancekunstner og står bak mer enn 200 ulike performance produksjoner som er blitt vist i inn-og utland. Siden 1984 har Kurt Johannessen laget til sammen 70 bøker som i dag publiserer på eget forlag, Zeth Forlag. Kurt arbeider både visuelt og tekstbasert. De siste bøkene hans, «Om tid» og «Om potensial og energi», ble utgitt i april 2014.

Kurt deltar også med performanceforedrag på Litteraturhuset, fredag 5. september kl 20.00.


Prologoue - by Cia Rinne (DE/SE)

På Kunstnernes Hus, torsdag 04. september kl 19.15

Prologue: a short history of either or (a dualogue) outlines the dualistic ontologies in Western philosophy according to German-Jewish philosopher Hans Jonas (1903–1993). Jonas holds that it is above all this dualism that throughout history has split apart God and the world, body and spirit, man and nature, and the meeting of Athens and Jerusalem –i.e. the blending of philosophy and Judeo-Christian religion– that have planed the ground for the world’s ecologically disastrous state. The dualogue consists of short dialogues between a.o. body and soul, God and nature, or Jonas and Heidegger.

Deltakere:

Cia Rinne (DSE) (1973) er forfatter, poet og kunstner. I sine verk blander hun ulike språk for å skape konseptuelle og visuelle poetiske uttrykk. Hun bor og arbeider i Berlin.

Rinne er født i Sverige, oppvokst i Tyskland og har bodd 13 år i Finland. Hun har studert filosofi, historie og språk ved Universitetene i Frankfurt, Athen og Helsinki. Rinne er svært språkkyndig og bruker flerspråkligheten aktivt i sitt arbeid. Ett eksempel er det poetiske arbeidet zaroum (2001), en visuell og filosofisk bok inspirert av blant annet Dada og Fluxus, som er skrevet på engelsk, fransk, tysk, gresk, spansk, italiensk og kanskje svensk. Begrepet ”zaroum” henspiller på de russiske futuristenes kunstspråk zaum – en språklig eksperimentering med lydpoesi og lydsymbolisme. Denne diktsamlingen ble senere viderutviklet til det nettbaserte prosjektet archives zaroum (2008), 29 animerte og interaktive dikt presentert på det danske nettstedet avsnitp.dk i samarbeid med Christian Yde Frostholm. I 2009 kom diktsamlingen notes for soloists (OEI Editor), en fortsettelse av Rinnes ”translinguistiske verbivocovisuella zaroumprosjekt”, som gjennom språklige og typografiske forskyvinger kombinerer undersøkelsen av idiomer og klisjeer med filosofiske refleksjoner og ordleker. Boken er utgangspunkt for hennes lydverk sounds for soloists – som ble gjort i samarbeid med danske Sebastian Eskildsen (2010) – og som blant annet har blitt vist på Oslo poesifilm i 2013. Rinne har også i flere sammenhenger gjort sine enkle tegninger og flerspråklige tekster til romlige verk i kombinasjon med ”found objects”, heriblant installasjonen Indices, som ble vist første gang i 2003 i en gammel synagoge i Romania.
Utover skjønnlitterære utgivelser, lydverk og utstillinger, har Rinne arbeidet på dokumentariske prosjekter, blant annet har hun sammen med fotografen Joakim Eskildsen brukt flere år på å følge og dokumentere romanifolkets livsvilkår. Samarbeidsprosjektet resulterte i boken The Roma journeys (2007). Rinne vant ”den smale litteraturpris” Bukdahls Bet i 2010.


Kurt Johannessen (NO)

Kurt Johannessen (NO)

Forelesning Romantikk og poesi

På Litteraturhuset, kjelleren, lørdag 06. september kl 15.30

Hvilke konsekvenser får det for poesien at vi opplever oss som en del av økosystemet i biosfæren?

Deltakere:

Espen Stueland (NO) (1970) er norsk forfatter, tidsskriftredaktør, kritiker og essayist. Han debuterte i 1992 med diktsamlingen “Sakte dans ut av brennende hus”. Han har siden utgitt tre diktsamlinger, to essaysamlinger, gjendiktninger og romanen “Kjærlighet i tide og utide” (2001) I 2003 mottok han Halldis Moren Vesaas-prisen og Den norske lyrikklubbens pris for diktsamlingen “Å si om seg selv”. Stueland skriver reflektert og presist, og diktene er preget av stor variasjon i stil og språk. I den kritikerroste “Gjennom kjøttet. Disseksjonen og kroppens kulturhistorie” (2009) drøfter han disseksjonens historie og betydning. Boken ble hyllet som et kulturhistorisk storverk av norske kritikere, og boka var også Stuelands doktorgradsavhandling. I 2013 ga han ut essaysamlingen “Falsk tilståelse og andre essays”.


Øyvind Hånes (NO)

Øyvind Hånes (NO)

Terje Dragseth (NO)

Terje Dragseth (NO)

Thorvald Steen (NO)

Thorvald Steen (NO)

Angela Rawlings

Angela Rawlings

Cia Rinne (DE/SE)

Cia Rinne (DE/SE)

Frode Haltli (NO)

Frode Haltli (NO)

Info

Billetter

Dagspass: 100,- Festivalpass: 350,-

Billetter kan kjøpes i døra en halvtime før arrangementene begynner og utover dagen. For billettreservasjon skriv en e-post til oslopoesi@gmail.com merket med “Billetter”.

 

 

Kontakt

Arbins Gate 7, 0253 Oslo

oslopoesi@gmail.com

 

 

Redaksjon

Birgit Hatlehol (festivalleder)

Torunn Borge

Ingrid Kvamme Fredriksen

Mette Karlsvik

Linda Gaarder (koordinator)

 

 

Designere

Exil Design v/ Egil Haraldsen og Ellen Lindeberg

 

 

Nettside

Eller med a og Alan Woo

 

 

Styre

Vigdis Lian (styreleder)

Marit Borkenhagen

Monica Helvig

Hege Imerslund

Oliver Møystad

Endre Ruset

 

 

 

Tilbakeblikk

Oslo Poesifestival 2013

29.−01. september Link

Oslo Poesifestival 2012

12.−14. oktober Link

Oslo Poesifestival 2011

8.−10. oktober Link

Oslo Poesifestival 2010

8.−10. oktober Link

Oslo Poesifestival 2009

23.−26. oktober Link

Oslo Poesifestival 2008

7.−9. november Link

Oslo Poesifestival 2007

2.−4. november Link

Oslo Poesifestival 2005

19.−21. august Link