Oslo Poesifestival 2010
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
(f. 1972) er født i Chile. Han har gitt ut syv bøker, blant dem de tre diktsamlingene Helter (1997), Clown Town (2002) og Prinsens gate (2005). Disse utgjør til sammen et rikt fasettert og brokete poesiunivers som absorberer alt fra tyggegummi-
papir og stearinlys til geografiske steder og historiske referanser. Barndommen, ungdommen, voksenlivet og døden passerer i et kaprisiøst karneval av tid og steder; diktene synes til stadighet å søke sitt eget språk og stiller spørsmål om menneskets plass i slekten, i historien og i verden. Det er i det hele tatt påfallende mange mennesker i Carmona-Alvarez’ poesi, ikke nødvendigvis så mange på en gang, men de finnes der, menneskene – som mødre, som fedre, som tilfeldige møter eller som noen man lengter etter. Pedro Carmona-Alvarez’ poesi er en poesi om de flyktige forbindelsene og de evige forbindelsene. Forfatteren er tidligere medredaktør i litteraturtidsskriftet Vagant og har blant annet mottatt Den norske Lyrikklubbens pris og Sultprisen. Sammen med Gunnar Wærness har han redigert antologien Verden finnes ikke på kartet. Poesi fra hele verden.