Oslo Poesifestival 2010
JO EGGEN
(f. 1952) er poet og gjendikter. Han fikk Tarjei Vesaas debutantpris for debutboken Ting og tings skygger. I 1983 tok Eggen hovedfag i nordisk ved UiO med hovedoppgaven Gjendikting av franske symbolister, med særlig vekt på Olav H. Hauges gjendiktninger. Hans seneste samling Stavkirkedikt har fått stor oppmerksomhet..