Oslo Poesifestival 2010
JØRGEN LETH
Filmskaper og forfatter. Studier i litteratur og antropologi. Mangeårig arbeid som kulturjournalist. Har utgitt bøker i de fleste genre, produsert filmer, artikler og essays om film, jazz, sport – og ikke minst om Haiti, hvor han bodde, i Jacmel, fra 1991 til januar i år. Jordskjelvet la da hele hjemmet hans og en omfattende samling billedkunst fra Haiti, i ruiner.
Den første av hans diktbøker kom ut i 1962, og den første av hans over 40 filmer, året etter. Jørgen Leth høstet stor internasjonal oppmerksomhet med kortfilmen Det perfekte menneske allerede i 1967, en surreal studie av den mennskelige overflate, inspirert av reklamegenrens tilbud om en samtidsmuseal perfeksjon av mennesket. Det kjente filmopptaket der Andy Warhol strever med å få i seg en hamburger uten å få noe flytende å svelge den ned med, er også sett gjennom Jørgen Leths kamera. Den ultraproduktive og mangesidige Jørgen Leth var også ekspertkommentator for Dansk TV under Tour de France fra 1989 til 2005. Da han skulle lage dokumentar om Tour de France, formulerte han det slik: «Jeg vil lage film om Tour de France som et kunstverk».
Jørgen Leths måte å lage dokumentarfilm på, synes nesten uvegerlig å bevege seg over i noe som ligner på kunst. Det man gjerne betegner som grenseoverskridende, fremstår som det mest opplagte, og opphører som mål i seg selv. Det blir tvert imot fundamentalt å finne og konstruere regler, avtaler og grenser, og undersøke og bevege disse for å se om livet vil la seg dokumentere. Jørgen Leth er kjent som en av de ledende i verden innen eksperimentell dokumentarfilm, og det hevdes at han var en forutsetning for Dogme-filmene. I Norge er han kanskje mest kjent fra rollen som seg selv i kinofilmen De fem benspænd av Lars von Trier (2003), hvor sistnevnte forsøker å spenne ben på sin nestor – for til sist å måtte innrømme at han umulig kan lykkes i sitt slemme forsett.
Sist vår, bare få måneder etter det knusende jordskjelvet på Haiti, ga Jørgen Leth ut boken I Haiti – Kuppet, Faldet, Katastrofen, en innsikt i det politiske spillet som så lenge har styrt Haitis vanskjebne. I høst, under den internasjonale filmfestivalen i Toronto, er det premiere på hans film Det erotiske mennesket.
I et intervju fra 2008 sier Jørgen Leth: «En film skal ligne et dikt i tilblivelse». Årets Æresgjest på Oslo Poesifestival, som er invitert til å holde Åpningsforedraget, er også en stor poet, og har utgitt 10 diktbøker. I hele sitt brede virke er han en levende eksponent for at det å tilnærme seg virkeligheten, er et poetisk prosjekt.