Oslo Poesifestival 2009
CECILIE LØVEID
(f. 1951) har et betydelig forfatterskap bak seg, som omfatter utgivelser av prosa, lyrikk, skuespill og bøker for barn og unge. Løveid er en av Norges mest spilte samtidsdramatikere, og hennes poesi drar veksler på både dramatikk- og prosasjangeren som begge til gjengjeld drar veksler på poesisjangeren. Derfor kan det være vanskelig å peke på hva som kjennetegner Cecilie Løveids poesi, en poesi i sitt språk og i sin holdning snarere enn i et lyrisk topos. Formen omfatter et mangfold av former, og det pågår et stadig sjanger- og språkspill i Løveids tekster, en lekenhet som rommer lavt og høyt, humor og alvor, absurditet og solidaritet, samtidig som disse størrelsene skiftes om på og plasseres innenfor rammene av nye spilleregler eller mangel på regler. Det finnes en stor frihet i Løveids språkbehandling, og hennes forfatterskap er både utfordrende og verdifullt for samtidslitteraturen. Cecilie Løveid er bosatt i København og har mottatt en rekke litterære priser. Hun er i høst aktuell med diktsamlingen Svartere bunader på Kolon forlag.

Besøk cecilieloveid.com