Oslo Poesifestival 2009
JOHN MANGLER
(f.1986) sitter i fengsel. Isola er hans debut. «Isola» er fengselsslang for å være på isolat, lukket inne på en celle uten kontakt med de andre innsatte. Diktsamlingens kollage av kladdeboksider, utklipp og blyanttegninger gir et presist uttrykk for en erfaring som er fremmed for de aller fleste, og gir innsikt i et annet liv, i fengselet innenfor fengselet.