Oslo Poesifestival 2010
URSULA ANDKJÆR OLSEN
(f. 1970) er en dansk poet. Hun er cand. mag i musikkvitenskap og filosofi fra Københavns universitet. I 2000 debuterte hun med diktsamlingen Lulus sange og taler og har siden gitt ut fem diktsamlinger, og ett bokessay om den moderne komponisten Pelle Gudmundsen-Holmgreens arbeider. Olsen har fått en rekke priser for sitt skrivearbeid. Hennes poesi er politisk kompleks, men også vittig – to kvaliteter bakt inn i et språk som tør å være både banalt og subtilt. Med musikalsk presisjon for språklig polyfoni skyver hun lyrikken ut i hverdagen og drar samtidig politikken inn i lyrikken. I Havet er en scene (2008) kommer denne kompleksiteten til uttrykk i en blanding av sitater fra amerikanske soldaters blogger, visuelle formeksperimenter og absurd drama uten at verken av delene føles fremmede i helheten, men bygger opp til noe som er større enn summen av enkeltdiktene. I årets utgivelse, Have og helvede, laget i samarbeid med søster og illustratør Julie Andkjær Olsen, blir billedkollasjer og tekst bakt sammen til et fornøyelig hele.