Oslo Poesifestival 2010
Kontakt


Daglig leder: Birgit Hatlehol
Tlf: 4525 5962
E-post: oslopoesi
Redaksjonsråd:
Inger Bråtveit
Ingrid Kvamme Fredriksen
Liesbeth Huijer (redaksjonssekretær)
Tore Stavlund

Festivalstyre:
Harald S. Simonæs (styreleder)
Marit Borkenhagen
Inger Elisabeth Hansen
Monica Helvig
Ingvild Herzog
Cathrine Grøndahl
Thorstein Norheim
Bjørn Herrman