Oslo Poesifestival 2010
SIGBJØRN SKÅDEN
(f. 1976) er samisk forfatter og en sentral skikkelse i det nordnorske litteraturmiljøet – en eksperimentell, ny samisk, poetisk stemme. Debutdiktsamlingen hans Skuovvadeddjiid gonagas (2004) ble nominert til Nordisk råds litteraturpris for det samiske språkområdet, og ble oversatt til norsk som Skomakernes konge (2007). Diktsamlingen dreier seg rundt Jusup, en ung samisk mann på rastløs søken rundt i verden, og spiller ikke bare med samisk identitet, men også med det samiske språket, blant annet ved å blande inn tysk og fransk i den samiske teksten. I november 2009 ble hans andre lyriske verk Prekariáhta lávlla utgitt, et verk hvor alle diktene handler om samene Debbie og Ian. Her trekkes linjer mellom den postmoderne tilværelsen som same og postpunkbevegelsen som oppstod som en reaksjon på den store arbeidsløsheten og de sosiokulturelle forandringene i Nord-England i etterkrigstida. Skåden er også redaksjonsmedlem i litteraturtidsskriftet Kuiper.