Oslo Poesifestival 2010
ULJANA WOLF
(f. 1979) Den tyske dikteren og oversetteren ble født i Øst-Berlin, og studerte tysk litteratur, engelsk og kulturstudier i Berlin og Krakow. Diktene hennes har stått på trykk i tidsskrifter og antologier både i Tyskland og resten av Europa. Hun har gitt ut to poesibøker, kochanie ich habe brot gekauft (kookbooks 2005) og falsche freunde (kookbooks 2009). I sin poesi utforsker Wolf mulighetene og forutsetningene for språk og kommunikasjon, enten den er interkulturell, internasjonal eller mellommenneskelig. I 2006 ble hun tildelt Peter Huchel-prisen og Dresdner Lyrik-pris, og i 2008 fikk hun RAI/Medien-pris ved Meraner Lyrik-pris. Hun var også medredaktør av Jahrbuch für Lyrik (Fischer Verlag 2008). Wolf bor i Berlin og New York.